uploads/titelfoto/vrijwilligers.jpg

Vrijwilligers bij Bronovo

Bij Bronovo fungeren de vrijwilligers als extra service voor patiënten en bezoekers. Alle taken die vrijwilligers verrichten hebben invloed op het welbevinden van patiënten, zowel direct als indirect. Dankzij de inzet en aanwezigheid van de vrijwilligers ontvangen onze patiënten net iets meer zorg en aandacht. Dit komt onze missie ten goede, het leveren van hoffelijk zorg met als kernwaarden: gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, respect voor autonomie en gepastheid.

Welke service bieden onze vrijwilligers?

Gastheer of –vrouw in de ontvangsthal en polikliniek

Bezoekers en patiënten de weg wijzen en meelopen, assisteren bij maken van patiëntenpas, allerhande vragen beantwoorden en bezoekers van de poli voorzien van koffie en thee.

Vrijwilliger afdeling Fysiotherapie

Patiënten met rolstoel vervoeren van verpleegafdeling naar oefenruimte fysiotherapie.

Vrijwilliger dienst Geestelijke Verzorging

Patiënten uitnodigen voor een religieuze bijeenkomst, met bed of rolstoel naar de bijeenkomst vervoeren en assisteren bij de bijeenkomst.

Vrijwilliger Ouderenzorg

Oudere en kwetsbare patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen ondersteunen en extra aandacht geven. Het doel van deze extra ondersteuning is het voorkomen van functieverlies van oudere patiënten gedurende de opname.

Vrijwilliger Bureau Patiëntenvoorlichting

Patiënten en bezoekers die het Bureau patiëntenvoorlichting bezoeken te woord staan, voorzien van foldermateriaal en voorlichting geven over patiëntenverenigingen.

Vrijwilliger Het Huis Nebo

Ook in Het Huis Nebo zijn veel vrijwilligers actief en is men altijd geïnteresseerd in mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten. 

Belangstelling vrijwilligerswerk

Heb je interesse om als vrijwilliger bij Bronovo of Het Huis Nebo aan de slag te gaan? Vul dan het onderstaande formulier in.

Belangstellingsformulier vrijwilligerswerk
Meerdere opties aanvinken mogelijk