Endoscopie-assistent Gastro-Enterologie

Het beroep

Het opleiden van endoscopie-assistenten is noodzakelijk gebleken om diagnostische en therapeutische endoscopische onderzoeken op een kwalitatief hoogwaardig peil te kunnen uitvoeren.
Door het specifieke technische karakter van deze onderzoeken is aandacht voor het welbevinden van patiënten een vereiste. Je leert hoe je de patiënt kunt begeleiden. Kennis over materialen, technieken en onderhoud verbetert doelmatig werken en voorkomt excessieve kosten ten gevolge van reparatie en vervanging van de zeer dure apparatuur.
Doelstelling van de opleiding is de deskundigheid van de endoscopie-assistent te ontwikkelen, waardoor kwaliteit en doelmatigheid bij het assisteren van endoscopische onderzoeken/verrichtingen op het gebied van de gastro-enterologie worden bevorderd en de gewenste begeleiding van patiënten wordt gerealiseerd.
De opleiding is kortdurend en sterk gericht op het specifieke onderwerp. Deelnemers dienen naast de studiedagen ook tijd te besteden aan (zelf)studie. De opleiding zal daarom als een intensieve studietijd worden ervaren.

De opleiding

Endoscopische assistentie
Instrumentenleer, voorbereiding van instrumenten/instrumentatie, reiniging, desinfectie, onderhoud, speciële applicaties, herkennen van complicaties.

Patiëntenzorg
Voorbereiding, behandeling, nazorg bij diagnostische/therapeutische endoscopieën.

Overig
Anatomie, fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek, farmacologie, infectieleer, endoscopie bij kinderen, niet-endoscopische gastro-intestinale verrichtingen, functietesten, organisatie en beheer van de endoscopieafdeling, juridische aspecten, patiëntenvoorlichting.
De student dient in de opleidingsperiode (circa vier maanden) bij een aantal endoscopieën te assisteren en een aantal ‘bijzondere verrichtingen’ bij te wonen in het ziekenhuis waar de student werkzaam is.

Toelatingseisen

Met de volgende diploma's is het mogelijk de opleiding in tweeënhalf jaar af te ronden:

Voor verpleegkundigen is een geldige BIG-registratie een extra eis.

Solliciteren

Je kunt alleen solliciteren naar een opleidingsplaats als er een vacature is. Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot Endoscopie-assistent Gastro-Enterologie en voldoe je aan de opleidingseisen? Kijk dan bij onze vacatures voor leer-werktrajecten. Je kunt solliciteren via het sollicitatieformulier onderaan de vacaturepagina. Wanneer er geen vacatures beschikbaar zijn, kun je je inschrijven voor de jobalert. Dan ontvang je iedere donderdag een bericht met de nieuwe vacatures, zodat je snel kunt reageren.