Diabetesconsulent

Het beroep

Binnen het behandelingsteam rond de diabetespatiënt is een goed opgeleide verpleegkundige onontbeerlijk voor de nodige informatie, voorbereiding, instructie, begeleiding en coördinatie van de zorg. Poliklinische behandeling van patiënten met hulp van een diabetesverpleegkundige kan opnames voorkomen. De diabetesverpleegkundige kan de voorlichting optimaliseren, waardoor complicaties op langere termijn worden vertraagd of zelfs voorkomen. Door de vergrijzing komen er steeds meer chronisch zieke patiënten. Daarom is het belangrijk voor diabetes-, astma-, COPD- en reumapatiënten adequate gezondheidszorgvoorzieningen te ontwikkelen.
Goede verpleegkundige zorg waarbij begeleiding, voorlichting en ondersteuning van zelfzorg een belangrijke plaats innemen, heeft een positief effect op het ziekteverloop en de ziektebeleving van de patiënt. De diabetesverpleegkundige vervult een essentiële functie in de noodzakelijke complexe zorgverlening.
Via MCH en Bronovo-Nebo kun je bij Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) worden opgeleid tot diabetesconsulent.

De opleiding

Verpleegkunde
Patiëntenvoorlichting; specifieke communicatieprocessen; zorgverlening aan chronisch zieken; organisatie van de zorg; preventie en verpleegkundige behandeling van acute en chronische complicaties; injectietechnieken; begeleiding en instructie bij zelfcontrole door patiënten; afstemming 1e-en 2e-lijnsgezondheidszorg; psychosociale zorg; productinformatie; deskundigheidsbevordering.

Inwendige geneeskunde
Anatomie; fysiologie; pathofysiologie; diabetes en zwangerschap; diabetes en seksualiteit.

Diëtetiek
Voedingspatronen in relatie tot insuline en tabletten.

Kindergeneeskunde
Kinderen met diabetes mellitus; begeleiding van ouders en kinderen.

Psychologie
Psychosociale gevolgen van diabetes mellitus.

Juridische aspecten
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verpleegkundigen met een specifieke functie.

Overig
Organisatieverandering en -ontwikkeling; toepassing van wetenschappelijk onderzoek in de specifieke zorg; samenstellen van voorlichtings- en informatiemateriaal; onderhouden van een effectieve relatie met bedrijven en patiëntenvereniging.

Toelatingseisen

Met de volgende diploma's is het mogelijk de opleiding in tweeënhalf jaar af te ronden:

Je moet als verpleegkundige in het BIG-register geregistreerd zijn.

Solliciteren

Je kunt alleen solliciteren naar een opleidingsplaats als er een vacature is. Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot diabetesconsulent en voldoe je aan de opleidingseisen? Kijk dan bij onze vacatures voor leer-werktrajecten. Je kunt solliciteren via het sollicitatieformulier onderaan de vacaturepagina. Wanneer er geen vacatures beschikbaar zijn, kun je je inschrijven voor de jobalert. Dan ontvang je iedere donderdag een bericht met de nieuwe vacatures, zodat je snel kunt reageren.