Organisatie

Onze kernwaarden

De locatie Bronovo-Nebo heeft de volgende kernwaarden:

 • Gelijkwaardigheid
  Onze verhouding tot onze patiënten en elkaar is in de eerste plaats een verhouding van mens-tot-mens.
 • Gezamenlijkheid
  Beslissingen over de zorg en behandeling worden samen genomen. De inbreng van onze patiënten weegt even zwaar als die van de professional.
 • Respect voor elkaars autonomie
  Onze zorgverleners respecteren de keuzes van hun patiënten. Onze patiënten houden de regie over hun situatie.We respecteren ook autonomie in elkaars werk.
 • Gepastheid
  Onze rol als zorgverlener legt professionele verplichtingen op. Wat gewenst of nodig is wordt echter steeds toegespitst op de individuele wensen van patiënten en collega’s.

De locaties Westeinde en Antoniushove hebben de volgende kernwaarden:

 • Kwaliteit
  Het MCH levert patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. De medewerker stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk, in de breedste zin van het woord.
 • Initiatief
  De medewerker neemt zelf initiatief en zoekt naar kansen om de zorg te verbeteren en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
 • Creativiteit
  De medewerker gaat op een originele, niet voor de hand liggende wijze om met de vragen die op hem af komen, zowel in de directe patiëntenzorg als daarbuiten.
 • Klantgerichtheid
  De medewerker is zich bewust van de behoeften, verwachtingen en wensen van patiënten, bezoekers, verwijzers en collega's en handelt hiernaar.