Arbeidsvoorwaarden

Voor alle medewerkers binnen MCH en Bronovo-Nebo is de CAO ziekenhuizen van toepassing. Deze CAO biedt onder andere een 36-urige werkweek, een marktconform salaris, 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering (8,33%).

Voor alle medewerkers van het Huis Nebo is de collectieve CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. Ook deze CAO biedt onder andere een 36-urige werkweek, een marktconform salaris, 8% vakantietoeslag, een structurele eindejaarsuitkering (4,5%).

MCH en Bronovo-Nebo biedt je daarnaast ook de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf te bepalen. Dit zijn je flexibele arbeidsvoorwaarden. Zo kies je bijvoorbeeld voor een langere vakantie, een nieuwe fiets, PC of tablet, een opleiding of een lidmaatschap van de vakbond of beroepsvereniging.

Contract en salaris

In eerste instantie wordt er een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd aangeboden of een leer-arbeidsovereenkomst in het kader van een opleiding die wordt afgesloten voor de duur van de opleiding.
Iedere functie heeft een functieprofiel. Dit functieprofiel is middels het landelijke FWG 3.0 systeem gewaardeerd. Dit betekent dat hieraan een salarisschaal is verbonden. De salarisschalen zijn opgenomen in de CAO ziekenhuizen en de CAO VVT. Nieuwe medewerkers worden op basis van werkervaring ingepast in de salarisschaal die bij de betreffende functie hoort.

(Flexibele) werktijden en dienstverbanden

Wanneer je fulltime werkt, werk je 36 uur per week. Mocht je minder uren willen werken, is dat ook mogelijk. Bij onze vacatures wordt duidelijk aangegeven voor hoeveel uur de functie ingevuld kan worden.

Wij werken met een jaarurensystematiek, dit is CAO gebonden. Dit houdt in dat er op basis van jouw contracturen een berekening gemaakt wordt van het aantal te werken uren op jaarbasis. Deze uren moeten binnen dat jaar gewerkt worden, waarbij flexibiliteit mogelijk is om afspraken te maken over de momenten waarop deze uren gewerkt worden. Het jaarurensysteem maakt het bijvoorbeeld mogelijk om, met instemming van de leidinggevende, in bepaalde periodes van het jaar meer uren te werken en in andere periodes minder. Medewerkers die vallen onder de CAO verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (Nebo) werken met een gemiddeld aantal uur per week.

Ben je verpleegkundige of verzorgende? Wil je werken als het regent en vrij zijn als de zon schijnt? Dan is het flexbureau dé oplossing voor jou! Het flexbureau neemt flexibel inzetbare werknemers in dienst en leent deze uit als tijdelijke krachten aan afdelingen binnen MCH en Bronovo-Nebo. Op dit moment werkt het flexbureau nog voor de locaties Westeinde en Antoniushove. De flexpool bestaat onder meer uit verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Spreekt dit je aan? Kijk bij onze openstaande vacatures.

Verlof

Iedere medewerker ontvangt vakantieverlof van 144 uur per jaar (parttimers naar rato). Daarnaast ontvangt iedereen sinds 2010 een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB-uren). Vanaf 2012 is dit 35 uur per jaar (parttimers naar rato). Je kan deze uren naar eigen inzicht gebruiken tijdens een drukke fase in het leven, maar ook om op latere leeftijd minder te gaan werken. Of om een keer een lange reis te maken. Als je van baan wisselt en aan de slag gaat bij een andere organisatie die onder de CAO-Ziekenhuizen valt, kun je de opgespaarde PLB-uren meenemen.

Medewerkers van verpleeghuis Nebo (conform CAO VVT) kennen geen PLB regeling. Zij hebben op fulltime basis recht op 144 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Pensioen

MCH en Bronovo-Nebo is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn . Op de websites van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kun je alles lezen over de opbouw van je pensioen, pensioenpremies en vele andere zaken.

Ziektekosten

MCH en Bronovo-Nebo biedt een aantal gunstige aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen medewerkers profiteren van een collectieve ziektekostenverzekering. Je hebt een ruime keuzemogelijkheid en je kunt tegen een aantrekkelijk tarief een verzekering kiezen die goed bij jou past. Bijvoorbeeld bij DSW, OHRAMenzisZilveren Kruis of IZZ.

Overige verzekeringen

Medewerkers krijgen een aantrekkelijke korting op tal van verzekeringen bij Centraal Beheer. Zo krijg je bijvoorbeeld 33 % korting op een autoverzekering. De korting geldt ook voor bestaande polissen. Op de website van Centraal Beheer kun je direct het voordeel berekenen.

Reiskostenvergoeding

Zoals vastgesteld in de CAO-Ziekenhuizen ontvang je een reiskostenvergoeding van 8 cent per kilometer, per gereisde dag. MCH en Bronovo-Nebo heeft deze regeling aangevuld: ieder jaar wordt in mei en december bekeken hoeveel reiskostenvergoeding je nog extra mag ontvangen, bovenop de al uitbetaalde 8 cent per gereisde kilometer. Op deze manier ontvang je, wanneer je hiervoor kiest, het maximaal vrijgestelde bedrag van gemiddeld 19 cent per kilometer per gereisde dag. Een ruime verdubbeling! Meer informatie hierover kun je opvragen bij de Personeelsadministratie, tel: 070-3301650 voor de locaties Westeinde & Antoniushove en 070-3124600 voor de locatie Bronovo-Nebo.

Bedrijfsfitness

MCH en Bronovo-Nebo biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan bedrijfsfitness.
Wanneer je werkzaam bent op de locaties Westeinde en Antoniushove kan dit via twee verschillende manieren. Deelname via bedrijfsfitnessonline.nl, je hebt dan keuze uit meer dan 300 locaties van de aangesloten fitnessketens van Bedrijfsfitness Online (o.a. Fit for Free en Sportcity). Wanneer je al een abonnement hebt afgesloten of je kiest ervoor om je aan te melden bij een sportschool die niet is aangesloten bij Bedrijfsfitness Online dan is er de mogelijkheid om via de werkgever de maand of jaarpremie (maximaal € 400,- per jaar) via het salaris terug te krijgen. Wanneer je werkzaam bent op de locatie Bronovo-Nebo is er de mogelijkheid om in de Hubertusduin gebruik te maken van de sportaccommodatie. De kosten hiervan zijn € 15,- per maand. Er worden tegen extra betaling ook diverse cursussen aangeboden zoals bijvoorbeeld Hatha Yoga. Als lid van de bedrijfsfitness krijg je 25% korting op de aangeboden cursussen.