Klacht, compliment of suggestie

HMC streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent.

Gesprek

Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen.

De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is het bespreken van uw klacht met de betrokken medewerker(s) (zoals de arts of de verpleegkundige) of de leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen.

Klachtenfunctionaris

Mocht een gesprek met de betrokken medewerker(s) niet tot het door u gewenste resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt dit ook doen als u het lastig vindt om een gesprek met de medewerker aan te gaan. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke medewerker van het ziekenhuis die speciaal is aangesteld om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een oplossing van uw klacht. De klachtenfunctionaris vormt zich geen oordeel over de klacht.

U kunt uw klacht mondeling indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt hiervoor langs komen of bellen. Een klacht schriftelijk indienen kan ook. U kunt dit doen door het digitale klachtenformulier in te dienen of een brief te sturen.

U kunt de klachtenfunctionaris van HMC op de onderstaande telefoonnummers bereiken:

  • Locatie HMC Antoniushove 088 979 40 44
  • Locatie HMC Bronovo 088 979 8300
  • Locatie HMC Westeinde 088 979 18 18

Als u uw klacht schriftelijk in wilt dienen, kunt u het digitale klachtenformulier invullen.

Ook kunt u een brief sturen of een klachtenformulier invullen dat verkrijgbaar is bij de klachtenfunctionaris. U kunt uw brief of het klachtenformulier sturen naar:

HMC
Cluster Kwaliteit C 14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Na ontvangst van de klacht wordt contact met u opgenomen om te bespreken op welke wijze uw klacht wordt behandeld.

Patiënten Klachtencommissie

HMC hecht eraan om met u in gesprek te blijven over uw klacht. Een gesprek met de betrokken medewerker(s) en/of de klachtenfunctionaris is een goede manier om op korte termijn kennis te nemen van uw ongenoegen. En als dat mogelijk is een gepaste oplossing te vinden. Als u deze gesprekken niet wilt voeren of als gesprekken niet leiden tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Patiënten Klachtencommissie (PKC).

De Patiënten Klachtencommissie is een onpartijdige commissie die een schriftelijke uitspraak doet over uw klacht. Ook geeft deze commissie zo nodig aanbevelingen aan de raad van bestuur. De Patiënten Klachtencommissie neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling.

U kunt uw brief sturen aan:

HMC
Patiënten Klachtencommissie
Postbus 432
2501 CK Den Haag

Meer informatie

U kunt erop rekenen dat uw klacht serieus wordt genomen. Over de wijze waarop wij dit doen, vindt u meer informatie in de folder Klachten en de klachtenregeling (Bijlagen: Reglement KlachtenfunctionarisReglement Klachtencommissie Cliënten WKCZ en Regeling Klachtencommissie Cliënten BOPZ).

U kunt Bronovo natuurlijk ook een compliment of suggestie sturen.
Kies hieronder het gewenste formulier: