Veelgestelde vragen

Bronovo heeft voor u een aantal vragen per onderwerp in een overzicht geplaatst. De meeste informatie die u hier vindt én meer, staat ook op de pagina's die u via de navigatie of zoekbalk kunt vinden. 

Heeft u een suggestie over de informatie op deze website, of bent u niet tevreden, dan kunt u dit kenbaar maken op de pagina Klacht, compliment of suggestie.

Patiëntenpas

Hoe kan ik een Patiëntpas aanvragen?

De inschrijfbalie in de ontvangsthal van HMC Bronovo maakt uw Patiëntenpas voor u aan. U dient daarvoor een geldig legitimatiebewijs én uw zorgpas te tonen.

Geldige legitimatiebewijzen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse Identiteitskaart
 • Buitenlands ID
 • Rijbewijs
 • Vreemdelingendocument

Tip: voor een vlotte afwikkeling van de aanmaak van de Patiëntenpas heeft een Nederlandse paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs onze voorkeur!

Wat kan ik met mijn Patiëntenpas?

Uw Patiëntenpas is een belangrijke pas. De pas bevat alle gegevens die Bronovo nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn bij het maken van afspraken en administratieve afhandeling van medisch-specialistische zorg.

Heb ik voor mijn kinderen ook een Patiëntenpas nodig?

Ja, ook kinderen krijgen een Patiëntenpas in HMC Bronovo. Kinderen met een eigen identiteitskaart of paspoort kunnen met hun ouders/verzorgers een pas laten maken bij de inschrijfbalie.
Daarvoor is nodig:

 • Een geldig ID-bewijs
 • Een geldig bewijs van inschrijving van uw kind bij een zorgverzekeraar. Daarop staat het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind.

Kinderen die een eigen ID-kaart of paspoort hebben, kunnen de Patiëntenpas samen met hun ouders/verzorgers laten maken bij de inschrijfbalie. Kinderen die jonger dan vier jaar zijn krijgen, in plaats van een foto, een plaatje van een beer (blauw of roze) op de Patiëntenpas.

Hoe lang is mijn Patiëntenpas geldig?

De Patiëntenpas voor volwassenen is 5 jaar geldig. De Patiëntenpas voor kinderen vanaf vier jaar is 2 jaar geldig.

Ik ben mijn identiteitsbewijs vergeten, krijg ik dan wel een Patiëntenpas?

Ik ben mijn identiteitsbewijs vergeten, krijg ik dan wel een Patiëntenpas?
Een Patiëntenpas is uitsluitend aan te maken wanneer u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft. Meldt u zich daarmee bij inschrijfbalie in de ontvangsthal van HMC Bronovo. Geldige legitimatiebewijzen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse Identiteitskaart
 • Buitenlands ID
 • Rijbewijs
 • Vreemdelingendocument.

Zonder ID krijgt patiënt een tijdelijke sticker tot ID is getoond.

Tip: voor een vlotte afwikkeling van de aanmaak van de Patiëntenpas heeft een Nederlands paspoort of identiteitskaart onze voorkeur!

Bent u een nieuwe patiënt, meldt u zich dan altijd bij de inschrijfbalie in de Ontvangsthal. Daar helpen onze medewerkers u verder.

Ik heb een andere huisarts/ben verhuisd waar moet ik dat melden?

Geeft u dit dat zo snel mogelijk door aan de inschrijfbalie. Zo kunnen wij uw gegevens actueel houden en voorkomen we misverstanden.

Tip: wijzigt uw adres, zorg dat de gemeente dat ook weet!

Kosten

Nog geen factuur ontvangen?

Heeft u in 2016 het ziekenhuis bezocht maar nog geen factuur ontvangen, terwijl u die wel reeds verwacht (bijvoorbeeld vanwege eigen risico of onverzekerde zorg)? Dat kan kloppen. Wij ondervinden namelijk enige facturatieproblemen, waardoor wij nog geen nota’s hebben kunnen versturen over gebruikte zorg in 2016. Wij werken momenteel hard aan een oplossing hiervoor. Wanneer de problemen zijn opgelost, zullen wij u hierover informeren via onze website.

Bericht geplaatst op 1 augustus 2016

Ik heb een vraag over een factuur, waar kan ik informeren?

Meer informatie over uw factuur kunt u vinden bij DOT of stel uw vragen over een factuur aan de afdeling Zorgadminstratie. Dat kan per:

 • E-mail: patientenadministratie@bronovo.nl
 • Telefonisch op: 070 - 312 46 21. De afdeling Zorgadministratie is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
 • Schriftelijk: Bronovo, t.a.v. afd. Zorgadminstratie, Postbus 96900, 2509 JH Den Haag.
Ik ben verzekerd maar heb desondanks de nota thuis ontvangen, wat moet ik doen?

Er zijn een paar mogelijkheden:

 • In ons ziekenhuisinformatiesysteem zijn niet de juiste zorgverzekeringgegevens bekend, waardoor u de nota thuis gestuurd heeft gekregen. Er zijn 3 manieren om contact op te nemen met de afdeling Zorgadministratie:
  • Telefonisch; houdt uw patiëntennummer en debiteurennummer bij de hand.
  • Per e-mail; met vermelding van patientnummer en debiteurennummer.
  • Schriftelijk; stuur de nota aan ons terug en voeg een kopie van uw verzekeringsbewijs of pasje toe. Wij passen uw gegevens aan en zullen de nota bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • De ontvangen nota betreft een behandeling die niet in de basiszorgverzekering valt. U krijgt daarom de nota thuisgestuurd en moet deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • U bent verzekerd in het buitenland, u moet de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.
Ik heb een nota aan u voldaan en mijn zorgverzekeraar ook, kan ik mijn geld terug krijgen?

Wanneer door de zorgverzekeraar en door u de nota is betaald, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk aan u terugbetaald.

Ik ben bevallen in uw ziekenhuis en verzekerd, toch heb ik een nota ontvangen. Hoe kan dit?

U bent wellicht op niet-medische indicatie in ons ziekenhuis bevallen. De nota die u heeft ontvangen, betreft de eigen bijdrage en dient u zelf aan ons te betalen. Uw zorgverzekeraar heeft de verdere kosten voor zijn rekening genomen.

Vergeet overigens niet om zo spoedig mogelijk uw kind aan te melden bij een zorgverzekeraar!

Ik ben het niet eens met - de tarieven op - de nota. Waar kan ik mijn bezwaar kenbaar maken?

Mocht u bezwaar hebben tegen uw nota, dan kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar aantekenen. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Uw NAW-gegevens
 • Het nummer van de nota
 • Het bedrag van de nota.

Uw bezwaar kunt u inzenden:

 • Schriftelijk naar: Stichting Bronovo-Nebo, ter attentie van de Zorgadministratie/patiëntenadministratie Postbus 96900 2509 JH Den Haag.
 • E-mail naar: patientenadministratie@bronovo.nl
Waar en met welke betaalmiddelen kan ik betalingen van facturen, keuringen en vooruitbetalingen ten behoeve van niet verzekerde zorg voldoen?

Deze betalingen kunnen gedaan worden bij de inschrijfbalie in de Ontvangsthal. U kunt uitsluitend met Pin, Master/Maestro Card en Visa betaald worden.

Wat is de Bank Identification Code (BIC-nummer) van Bronovo?

Het BIC-nummer is BNGHNL2G

Wat is het International Bank Account Number (IBAN) van Bronovo?

Het IBAN nummer is NL50BNGH0285147056.

OK

Hoe ziet de OK eruit?

Een operatiekamer is een ruimte die zeer functioneel is ingericht. De techniek in de OK wordt steeds geavanceerder en de apparatuur en voorzieningen worden dan ook steeds daaraan aangepast. Wist u dat de luchtdruk in de Ok hoger is dan daarbuiten? De reden daarvoor is dat bacteriën dan bijna niet overleven.

Wie doet wat op de OK?

Op de OK werkt bij elke operatie een team. Aan het hoofd daarvan veelal de specialist van Bronovo die de operatie uitvoert. 

Verder zijn bij een operatie aanwezig:

 • Arts-assistent
  Deze ondersteunt de specialist vanuit zijn of haar eigen specilialsme en assisteert met de uitvoering van de operatie. 
 • Operatieassistent
  De operatieassistent maakt de operatiekamer gereed voor gebruik. Hij/zij controleert vooraf de werking van de apparatuur en zorgt ervoor dat alle benodigde instrumenten aanwezig zijn. Ook bewaakt de operatieassistent de steriliteit van de OK tijdens de operatie.
 • Anesthesioloog
  De wijze waarop u wordt verdoofd is een zaak van anesthesioloog.  Afhankelijk van de ingreep en wat voor u het beste is kan dat lokale verdoving of algehele narcose zijn. 
 • Anesthesiemedewerker
  De anesthesiemedewerker haalt u op uit de holdingruimte en brengt u naar de OK. Daar zorgt hij/zij samen metde anesthesioloog voor de juiste verdoving.  Tijdens de operatie bewaakt anesthesiemedewerker uw hartslag, ademhaling en bloeddruk en let daarbij op veranderingen in uw toestand. 
Waarom is de OK zo koud?

Op de OK is het ongeveer 17 graden, dat houdt bacteriën in toom. Om uw lichaamstemperatuur op peil te houden ligt u onder een warme deken en soms op een warmtematras. De deken ligt tijdens de operatie op het niet te opereren gebied. 

Is de hele OK steriel?

Dat is niet zo, want alleen het te opereren gebied wordt gedesinfecteerd. Wel zijn onder meer operatiejassen, handschoenen en instrumenten steriel. Ook wast het hele team de handen 3 minuten voor de ingreep. Dat gebeurt volgens een vast en voorgeschreven protocol. 

Ik zie geel of roze na mijn operatie. Hoe komt dat?

Dat komt door de desinfectererende vloeistiof die is gebruikt tijdens uw operatie. De verkleuring is met water gemakkelijk te verwijderen. 

Zijn er speciale tijden voor de OK?

De operatiekamers zijn  24/7 in bedrijf en het hele jaar rond. Dus ook als u met spoed midden in de nacht geopereerd moet worden, staat er een team in de OK van Bronovo klaar. 

Waarom vraagt men steeds mijn naam op de OK?

De verificatie van uw naam is om diverse redenen belangrijk. Daarom wordt uw naam meermalen aan u gevraagd tijdens uw verblijf in het OK-complex. De Time Out Procedure (TOP) die wij volgen is daarbij een laatste - gestandaardiseerd - controlemoment voor de start van de operatieve ingreep.

Het operatiebed is smal. Waarom is dat?

Het operatieteam moet overal goed en makkelijk bij kunnen tijdens de operatie. Vandaar dat de operatietafel zo smal is. 

Orgaan- en weefseldonatie

Wat is orgaan- en weefseldonatie?

Orgaan- en weefseldonatie is het overbrengen van gezond weefsel en organen van een overleden patiënt op of in het lichaam van een andere patiënt.

Gechikte weefsels voor donatie zijn:

 • Huid
 • Botweefsel
 • Hoornvliezen
 • Hartkleppen
 • Bloedvaten.

Geschikte organen voor donatie zijn:

 • Hart
 • Nieren
 • Lever
 • Longen
 • Alvleesklier
 • Dunne darm.
Wie is geschikt om weefsels en organen af te staan?

Bijna iedereen is geschikt om donor te zijn. Zowel jonge en oude personen kunnen een ander nieuw leven geven of de kwaliteit van het leven van iemand anders verbeteren. Of u uiteindelijk geschikt bent als donor, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van het overlijden.

Weefseldonatie is in veel gevallen mogelijk. Of u of een van uw naasten nu thuis, in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis overlijdt, heeft geen invloed.

Orgaandonatie is mogelijk als u of een van uw naasten (dit noemen we de donor) op de Intensive Care afdeling is overleden en als de hersendoodprocedure is doorlopen. De hersendode donor krijgt kunstmatige beademing zodat de bloedcirculatie in tact blijft. Dit is nodig om de te doneren organen in goede conditie te houden. Deze vorm van orgaandonatie wordt heartbeating orgaandonatie genoemd.

In stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo is het mogelijk organen te donoren kort na overlijden op de Intensive Care afdeling volgens de DBD (Donation after Brain Death) procedure en na een hersendoodprocedure tijdens een DCD (Donation after Cardiac Death) procedure. De arts op de Intensive Care bepaalt na het toestemmingstraject voor welke procedure de donor in aanmerking komt. Meer informatie over deze vormen van orgaandonatie vindt u op http://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure.

De grootste groep orgaandonoren bestaat uit personen die zijn overleden als gevolg van een spontane hersenbloeding (45%), een (geïsoleerd) schedelhersenletsel (30%) en een primaire hersentumor (5%).

Leeftijdcriteria voor het doneren van organen(heart-beating)** en weefsels

 • Hart - tot ± 65 jaar
 • Longen -  tot ± 75 jaar
 • Nieren - geen leeftijdsbeperking
 • Lever - geen leeftijdsbeperking
 • Alvleesklier (geheel) - tot ± 60 jaar
 • Eilandjes van Langerhans - tot ± 75 jaar
 • Dunne darm - 1 tot ± 50 jaar
 • Hoornvlies - 2 tot 86 jaar
 • Huid - 20 tot 81 jaar
 • Bot- en peesweefsel - 17 tot 56 jaar
 • Hartkleppen man* - 1 tot 61 jaar
 • Hartkleppen vrouw - 1 tot 66 jaar
 • Bloedvaten 20 tot 46 jaar

* orgaandonoren tot 66 jaar

** bij non-heartbeating kunnen het hart en de dunne darm niet gedoneerd worden

Bron: Afdeling Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Wat zegt de Wet op de orgaandonatie?

Bij ieder overlijden is de betrokken arts verplicht om na te gaan of de overledene geschikt is voor orgaan- of weefseldonatie.

Dit gebeurt op basis van criteria van de Nederlandse Transplantatie Stichting en hiervoor zal hij of zij een donatieformulier invullen. De criteria voor orgaan- en weefseldonatie en het invullen van het donatieformulier helpen de arts te bepalen of de overledene een potentiële donor is.

Indien dit het geval is, dan raadpleegt hij/zij hoe de overledene zich heeft laten registreren in het Donorregister. In dit register kan iedereen die twaalf jaar of ouder is en in Nederland woont zijn of haar keuze over orgaan- en weefseldonatie vastleggen.

Hoe geef ik (geeft iemand) toestemming voor donatie?

Donatie is uitsluitend mogelijk met toestemming van u of uw naasten (potentiële donor).

Artsen zijn verplicht na het overlijden van een potentiële donor het donorregister te raadplegen. In dit donorregister kan iedereen vanaf 12 jaar laten vastleggen wat de wens is voor orgaan en weefseldonatie. Helaas heeft ruim 60% van de Nederlanders zich nog niet laten registreren.

In het register kunnen u of uw naasten de volgende keuzen laten vastleggen:

 • Keuze 1: Ik geef toestemming
 • Keuze 2: Ik geef geen toestemming
 • Keuze 3: Ik laat mijn nabestaanden beslissen
 • Keuze 4: Ik laat de keuze over aan een specifiek persoon.

Bekijk ook de animatie: registreren hoe gaat dat?

Iedere Nederlander krijgt in het jaar waarop hij/zij 18 wordt een registratieformulier toegestuurd. Uw registratie, of de registratie van uw naasten, kunt u of kunnen zij op ieder gewenst moment veranderen.

Wilt u, of willen uw naasten, zich laten registreren en heeft u of hebben zij een formulier nodig? Dan kunt u mailen naar donatiecoordinator@mchaaglanden.nl of surfen naar www.donorvoorlichting.nl.

Wat gebeurt er als een overleden donor zich niet heeft laten registreren?

Het komt helaas nog heel vaak voor dat de overledene geen keuze heeft laten vastleggen.

In dat geval zal u, of uw naasten, een beslissing moeten nemen. U of uw naasten krijgen enige tijd om over donatie na te denken. Dit is voor sommigen een hele moeilijke opgave. De verpleegkundige en arts hebben de taak u, of uw naasten te begeleiden en bij te staan. De arts zal aan u of uw naasten de donatievraag stellen. De wachtlijsten voor een transplantatie zijn enorm.

Actuele cijfers vindt u op www.transplantatiestichting.nl/cijfers.

Wie regelt de gehele donatieprocedure in Stichting MCH en Bronovo-Nebo?

De donatiecoördinator zorgt ervoor dat iedereen in het ziekenhuis alert is op het belang van orgaan- en weefseldonatie en ziet erop toe dat de Wet op de Orgaandonatie wordt nageleefd.

Sinds 2005 heeft Bronovo een donatiecoördinator. De taak van de donatiecoördinator is dat er in Bronovo bij alle overledenen aandacht is voor orgaan- en weefseldonatie en dat er naar tevredenheid van alle zorgverleners en de nabestaanden uitvoering wordt gegeven aan een correcte donatieprocedure. De donatiecoördinator levert met haar werk een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor het dringende tekort aan organen en weefsels voor transplantatiedoeleinden.

De donatiecoördinator geeft binnen het ziekenhuis scholing en voorlichting aan artsen en verpleegkundigen over verschillende aspecten rondom donatie en transplantatie. Verder registreert en evalueert de donatiecoördinator of de artsen en verpleegkundigen bij alle overledenen volgens de regels hebben gehandeld en bespreekt dit met hen. Daarnaast is de donatiecoördinator een vraagbaak voor iedereen in het ziekenhuis die iets over orgaan- en weefseldonatie wil weten. De donatiecoördinator is een centraal aanspreekpunt voor donatiezaken. Het informeren over de mogelijkheid om een orgaan of weefsel af te staan is een andere belangrijke taak.

De donatiecoördinator is ook lid van de commissie Orgaan- en Weefseldonatie van Bronovo, waarin ook een aantal artsen, verpleegkundigen en de transplantatiecoördinator zitting hebben. De commissie ontwikkelt beleid en geeft informatie en advies over orgaan- en weefseldonatie.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met de donatiecoördinator, mevrouw J. Blok of mevrouw M. Huijzer Zij zijn bereikbaar:

Hoe verloopt de donatieprocedure in Stiching MCH en Bronovo-Nebo?

De orgaanprocedure start als de donor toestemming heeft laten vastleggen, of wanneer dat niet het geval is, u of uw nabestaanden toestemming hebben gegeven voor donatie.

 • Met de dienstdoende transplantatiecoördinator uit Amsterdam, Leiden of Rotterdam wordt contact gezocht om de donor te bespreken.

 • De transplantatiecoördinator zorgt voor aanmelding bij het orgaancentrum, de Nederlandse transplantatestichting. Er zijn veel gegevens nodig zoals lengte, gewicht en bloeduitslagen. Ook gaat de transplantatiecoördinator nogmaals na of de diagnostiek naar hersendood op de juiste manier heeft plaatsgevonden en is vastgelegd op het hersendoodformulier.

 • Wanneer tijdens de voorbereiding aan alle voorwaarden is voldaan, kan de uitnameprocedure plaatsvinden op de operatie afdeling van Stichting MCH en Bronovo-Nebo. Dit kan alleen wanneer er een geschikte ontvanger is gevonden. De uren voorafgaand aan de uitnamen zijn voor IC-personeel en u of uw naasten intensief. Het is van groot belang de donor stabiel te houden tot aan de donoroperatie.Een gespecialiseerd chirurgisch team komt naar Stichting MCH en Bronovo-Nebo voert de operatie uit. Deze operatie kan tussen de 2 en 7 uur duren.
 • Tijdens de eerste fase van de operatie blijft de circulatie intact en daarom is het noodzakelijk dat een anesthesist ondersteuning verleent. Na enige tijd gaat men over op orgaanpersfusie met gekoelde persfusievloeistof. Op dat moment wordt de beademing gestopt en treedt de circulatiestilstand op.
 • In de tweede fase van de operatie worden de organen in een bepaalde vaste volgorde uitgenomen en (steriel) verpakt.
 • Vervolgens wordt de operatiewond zorgvuldig gesloten met hechtingen en verbandmateriaal.

Uitnemen van weefsels (met uitzondering van bot- en peesweefsel) gebeurt bijna altijd in het mortuarium. Ook hiervoor komt een speciaal team van mensen in het ziekenhuis.

Bij beide vormen van donatie is het belangrijk om het volgende te weten:

 • De overledene kan op de gebruikelijke manier worden begraven of gecremeerd.
 • De overledenen kan op de gebruikelijke manier worden opgebaard. Belangrijk om te weten is dat de overledene een extra bleke huidskleur heeft na een orgaandonatieprocedure.
 • Indien gewenst kan de overledene ook thuis opgebaard worden.

Bron: Afdeling Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Wat is hersendood?

Het Landelijke hersendoodprotocol is de wettelijke norm voor het vaststellen van de hersendood.

Hersenen hebben constant zuurstofrijk bloed nodig. Wanneer de hersenen – bij een normale lichaamstemperatuur en zonder beïnvloeding van medicijnen – langer dan een paar minuten geen zuurstofrijk bloed krijgen, zijn zij totaal en onherstelbaar beschadigd. Hierdoor vallen alle hersenfuncties voor altijd uit. Zelfs met medicijnen en kunstmatige beademing kan het bloed de hersenen niet meer bereiken. De donor is dan overleden.

Door de kunstmatige beademing ziet de hersendode donor er niet dood uit. De donor lijkt te slapen, heeft een normale huidkleur en voelt warm aan. Op de monitor is een hartslag te zien. Toch is de donor overleden.

Bekijk ook de animatie: wat betekent hersendood?

Is iemand die hersendood is wel echt overleden?

Bij hersendood is iemand ook daadwerkelijk en definitief overleden.

Een mens is hersendood als alle hersenfuncties voor altijd zijn uitgevallen en de hersenen en de hersenstam geen prikkels meer kunnen produceren en ontvangen. Dit is onomkeerbaar. Voor u of uw nabestaanden is het niet altijd eenvoudig te bevatten dat hun dierbare is overleden door alle apparatuur (beademing, monitoring) die volop functioneert.

Waarom is er vaak zo'n tijdsdruk bij orgaandonatie?

De donor moet kunstmatig beademd blijven na het vaststellen van de hersendood. Deze beademing is nodig om de circulatie op gang te houden, maar dit kan niet onbeperkt. Deze vorm van orgaandonatie noemen we, zoals eerder uitgelegd, heartbeating orgaandonatie. Bij een hersendode donor is altijd sprake van een snelle achteruitgang van de bloeddruk en circulatie. Vandaar de tijdsdruk.

Daarnaast moeten de vitale organen na de uitnamen bij de donor in vaak zeer korte tijd worden getransplanteerd naar het lichaam van de ontvangende patiënt. Anders loopt de kwaliteit van het orgaan zodanig terug dat deze niet meer geschikt is voor transplantatie.

Voor het uitnemen van de organen moeten de ontvangende patiënten bekend zijn en moeten deze patiënten voorbereid worden op hun naderende transplantatie. Dit gebeurt heel zorgvuldig. Het is belangrijk voor u of uw nabestaanden dat er niet onnodig organen worden uitgenomen.

Een orgaandonatieprocedure duurt in totaal tussen de 6 en 15 uur. Voor u of uw nabestaanden is deze periode vaak moeilijk. Helemaal omdat u of uw nabestaanden meestal niet voorbereid bent of zijn op de vraag of er gedoneerd mag worden.

Bij weefseldonatie is er veel minder tijdsdruk, de weefsels kunnen tot vierentwintig uur na het overlijden (mits lichaam gekoeld in het mortuarium), worden uitgenomen. Bekijk ook de animatie: Weefseldonatie in beeld

Bron: Afdeling Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Wat gebeurt er na de donatie?

Weefseldonatie

Bij weefseldonatie begeleiden en informeren de arts en verpleegkundigen van de afdeling waar de donor is overleden de nabestaanden. Na enkele weken krijgen de nabestaanden, als zij dit wensen, van de donatiefunctionaris een brief over het resultaat van de weefseldonatie. Ook kunnen zij telefonisch of per post informatie van de donatiefunctionaris krijgen over de uitgevoerde procedure. Gever en ontvanger blijven naar elkaar toe anoniem. De donatiefunctionaris controleert of de gehele procedure correct is verlopen.

Orgaandonatie

De begeleiding van de nabestaanden tijdens en na de donatieprocedure is een taak van de transplantatiecoördinator samen met de verpleegkundigen en artsen van Bronovo. U of uw nabestaanden ontvangen van de transplantatiecoördinator een brief waarin staat hoe de transplantatie is verlopen.

Na 4 tot 6 weken kunnen u of uw nabestaanden, als dit gewenst is, een huisbezoek krijgen van de transplantatiecoördinator. Tijdens dit bezoek wordt de gevolgde procedure nog eens uitgelegd en worden uw vragen, of die van uw nabestaanden, beantwoord. Veel nabestaanden maken hier gebruik van. De gever en ontvanger blijven naar elkaar toe anoniem. De donatiefunctionaris controleert of de gehele procedure correct is verlopen.

Hoe komt het donororgaan of -weefsel bij de ontvangende patiënt?

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als Orgaancentrum aangewezen. De NTS bemiddelt bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen van donoren. Ook wijst de NTS de organen toe aan geschikte ontvangers. De NTS heeft een deel van de uitvoering van deze orgaancentrum taken in handen gelegd van Eurotransplant International (ETI).

ETI verzorgt de internationale uitwisseling voor organen. Het werkterrein van ETI omvat Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Oostenrijk en Slovenië. Door de internationale uitwisseling is de kans groter een passend donororgaan te vinden voor een patiënt op de wachtlijst. Bovendien kunnen dankzij de internationale samenwerking hoogurgente patiënten en specifieke patiëntengroepen, zoals kinderen, beter worden geholpen.

Meer informatie over weefselbanken:
- Bislife
- Euro Tissue Bank

Bron: Afdeling Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Juiste weg bij vragen

Heeft u vragen over uw behandeling in Bronovo?

Wij zijn u vanzelfsprekend graag van dienst, maar vanwege privacy-gevoeligheid reageren onze artsen niet per e-mail. Neemt u alstublieft via een andere weg contact op met ons. Doorgaans is dat de polikliniek waar u in behandeling bent.

Heeft u algemene informatievragen over Bronovo?

Dan kunt u wel mailen. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur ontvangt u een reactie van afdeling Communicatie en Marketing.

Heeft u algemene vragen over uw gezondheid?

Dan adviseren wij u in eerste instantie contact te zoeken met uw huisarts.

Overige vragen

Ik wil een wijziging in naam, adres, huisarts of verzekering doorgeven. Hoe doe ik dat?

Bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis kunt u uw gegevens bij de Inschrijfbalie in de Ontvangsthal laten aanpassen:  Neemt u daarvoor een geldig legitimatiebewijs én uw zorgpas mee.

Geldige legitimatiebewijzen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse Identiteitskaart
 • Rijbewijs
 • Vreemdelingendocument

Ook is het mogelijk om een wijziging per e-mail aan ons door te geven. U kunt uw mail met uw NAW- gegevens en de te wijzigen gegevens sturen naar patientenadministratie@bronovo.nl

Ik wil een keuring ten behoeve van Visum laten uitvoeren. Wat is nodig?

Als u ons ziekenhuis bezoekt voor een keuring ten behoeve van een visum moet u zich eerst inschrijven bij de inschrijfbalie in de Ontvangsthal van ons ziekenhuis. U kunt ook meteen betalen bij de inschrijfbalie (Pin, Master/Maestro Card) voor het onderzoek. Na betaling kunt u de onderzoeken laten uitvoeren. Het Laboratorium is op de 2e etage en de afdeling Radiologie vindt u op de begane grond.

Wie vertelt mij de uitslag van (laboratorium) onderzoek?

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd informeert u over de uitslag. Dit kan bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist van Bronovo zijn waar u onder behandeling bent. Het is niet mogelijk om zelf uw uitslag bij het Laboratorium op te vragen. Dit heeft te maken met de privacywetgeving.

Kan ik met mijn kind ook naar de SEH van Bronovo?

Jazeker. Kinderen kunnen gedurende 24 uur per dag gezien worden op de Spoedeisende Hulp na verwijzing door de (dienstdoend) huisarts. Patiënten die onder controle zijn bij een van de kinderartsen in Bronovo, kunnen na telefonisch overleg met de Spoedeisende Hulp eventueel direct gezien worden. Op de Spoedeisende Hulp is een behandelkamer speciaal voor kinderen ingericht.