Telefoonnummers per polikliniek en afdeling

  • Het algemene telefoonnummer van Bronovo is 088 97 97 900.
  • Het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp is 088 979 44 45.

In de folder Telefoonnummers HMC vindt u een overzicht van de telefoonnummers van HMC. Hieronder vindt u een overzicht van alle nummers van afdelingen bij Bronovo.  

Polikliniek

Telefoonnummer

Afdeling

Telefoonnummer

Anesthesiologie - Pre-operatieve polikiniek 088 979 44 56 Apotheek 088 979 43 17
Bekkenbodemcentrum 088 979 45 84 Bureau Opname 088 979 46 82
Cardiologie 088 979 43 75 Endoscopie 088 979 46 88
Chirurgie/Heelkunde 088 979 43 59 Ergotherapie 088 979 42 07
Dermatologie 088 979 44 03 Fysiotherapie 088 979 23 23
Gynaecologie en Verloskunde 088 979 46 90 Hartrevalidatie 070 314 30 30
Interne Geneeskunde 088 979 43 07 Intensive Care 088 97 97 900
Hypertensiepolikliniek 088 979 43 07 Klinisch-, Chemisch- en Hematologisch Laboratorium 088 97 94 189
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 088 979 44 08 Logopedie 088 979 45 19

Kindergeneeskunde

088 979 41 16

Nucleaire Geneeskunde 088 979 40 70
Klinische Genetica 088 97 97 900 Pathologisch anatomisch Laboratorium 088 97 97 900
Longziekten 088 979 43 76 Psychiatrie 088 979 45 20
Maag-, Darm- en Leverziekten 088 979 43 07 Radiologie 088 979 41 20
Neurologie 088 979 44 28 Revalidatiegeneeskunde 088 979 58 34
Oogheelkunde 088 979 44 42 Tandheelkunde 070 346 07 24
Orthopedie Focuskliniek 088 979 24 45 Verpleegafdeling Amalia 088 979 82 15
Plastische Chirurgie 088 979 44 99 Verpleegafdeling Emma 088 979 42 78
Pijnpoli 088 979 40 60 Verpleegafdeling Henriëtte 088 979 81 22
Radiotherapie 088 979 23 57 Verpleegunit Margriet 088 979 44 59
Reumatologie 088 979 43 46 Verpleegafdeling Willem-Alexander 088 979 81 42
Stomapolikliniek 088 979 46 32    
Urologie 088 979 41 44