Spoedeisende Hulp - SEH

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Bronovo is voor patiënten en hun begeleiders gedurende de bouwperiode van de nieuwe inschrijfbalie en wachtkamer bereikbaar via de hoofdingang.
Bij binnenkomst van de hoofdingang bevind de Spoedeisende Hulp zich aan de linkerzijde.

Bereikbaarheid SEH

De SEH is vanaf Bronovolaan toegankelijk:

 • via de Van Alkemadelaan neemt u de tweede afslag links (naar de hoofdingang).
 • via de Van Hogenhoucklaan neemt u de 1e afslag rechts.

Wij verzoeken u te parkeren op het centrale parkeerdek.

Goed om te weten over SEH

 • Na binnenkomst wordt de patiënt ingeschreven door de secretaresse op de SEH. Direct hierna wordt door een SEH-verpleegkundige de ernst van de situatie beoordeeld aan de hand van het zogenoemde triagesysteem. Aan de hand van dit systeem worden de klachten van de patiënt beoordeeld, en wordt de urgentie bepaald waarmee de patiënt geholpen dient  te worden. Op grond van de ernst van de klachten, letsel en de geschatte wachttijd die hier bij hoort, geeft de verpleegkundige de patiënt een kleurcode. De kleurcodes met bijbehorende uitleg zijn terug te vinden op affiches in de wachtruimte en aan de balie van de SEH.
 • De SEH-verpleegkundige noteert een aantal persoonlijke gegevens van de patiënt. Zonodig kan de partner/begeleider deze gegevens doorgeven, wanneer de patiënt niet in staat is dit te doen. 
 • De verantwoordelijke SEH-arts en/of poortarts worden op de hoogte gesteld van de situatie van de patiënt. Deze arts onderzoekt de patiënt en laat zonodig een aantal onderzoeken uitvoeren en een eerste behandeling starten. Indien nodig wordt de specialist of de arts in opleiding geïnformeerd. Soms zal een co-assistent (student geneeskunde) in opdracht van de dienstdoende arts een aantal vragen stellen en lichamelijk onderzoek verrichten.

 • Verhuizing spoedeisende hulp HMC Antoniushove
  Per 24 april 2017 verhuist de Spoedeisende hulp (SEH) van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo. Vanaf deze datum, 08.00 uur ’s ochtends, is er geen SEH meer in HMC Antoniushove. Op de SEH van HMC Bronovo is 24/7 alle zorg voor handen. Smash, de organisatie van alle Huisartsenposten (HAP) in de regio, zal ook op 24 april of zo spoedig mogelijk daarna, de HAP van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo verhuizen. Dan bieden HAP en SEH op HMC Bronovo gezamenlijk, net als op HMC Westeinde, volledige spoedzorg.

 • Contactgegevens SEH HMC
  • SEH HMC Bronovo: 088 979 44 45
  • SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

Acute zorg nodig?

In het algemeen geldt dat iedere patiënt via de huisarts naar de SEH komt. Maar in acute gevallen geldt:

 • U komt naar de Spoedeisende Hulp als u acute zorg nodig heeft die niet kan wachten.
 • Als het minder spoedeisend is, belt u het nummer van uw huisarts en noteert u het nummer voor spoedgevallen van het bandje.
 • Als het kan wachten tot de volgende dag, belt u ’s morgens met uw huisarts.  

Patiënten die acute zorg nodig hebben - ook zelfverwijzers zonder verwijsbrief van de huisarts - kunnen voor onderzoek en behandeling terecht bij de 24-uurs Spoedeisende Hulp van Bronovo.