Bloedafname

Uw huisarts of behandelend specialist heeft u gevraagd bloed af te laten nemen voor onderzoek. U kunt hiervoor naar de bloedafname gaan in Bronovo of naar één van de servicepunten bij u in de buurt. Ook voor het inleveren van andere lichaamsvloeistoffen kunt u terecht bij één van de servicepunten.

Overzicht van locaties en tijden waarop u terecht kunt voor bloedafname:

Locatie Adres Bereikbaarheid
Bronovo
Polikliniek Bloedafname,
2e etage, route 86
Bronovolaan 5
Den Haag
elke werkdag 07.30 - 16.00 uur
Avondopenstelling: dinsdag tot 20.30 uur
Weekendopenstelling: zaterdag 08.00 - 11.00 uur
Gezondheidscentrum Hubertusduin Bronovolaan 3
Den Haag
maandag, woensdag en vrijdag
08.00 - 10.00 uur
Gezondheidscentrum Wassenaar Hofcampweg 65
Wassenaar
elke werkdag 08.00 - 12.00 uur en
12.30 - 15.00 uur
Apotheek Wassenaar-Zuid Rijksstraatweg 703
Wassenaar
dinsdag en vrijdag 09.30 - 10.30 uur
Verpleeghuis Mechropa Scheveningseweg 96
Scheveningen
maandag en donderdag 09.45 - 10.00 uur
Gezondheidscentrum
Badhuisweg
Badhuisweg 72-78
Den Haag
maandag, dinsdag en donderdag
08.00 - 09.30 uur
Medisch Centrum Landscheiding Isabellaland 150
Den Haag
dinsdag 09.30 - 10.30 uur
Praktijk Huisartsen aan Zee Badhuiskade 9
Den Haag
woensdag en vrijdag 09.30 - 10.30 uur
Verzorgingshuis
Het Uiterjoon
Vissershavenstraat 277
Scheveningen
maandag en donderdag 08.45 - 09.30 uur
Huisartsenpraktijk Scheveningen Prins Willemstraat 20
Den Haag
maandag en donderdag 08.15 - 09.15 uur
Huisartsenpraktijk Duindorp Tesselseplein 6
Scheveningen
dinsdag 08.00 - 09.00 uur
Buurthuis Het Klokhuis Celebesstraat 4
Den Haag
dinsdag 10.00 - 11.00 uur
Gezondheidscentrum
Frankenslag
Frankenslag 160
Den Haag
maandag en donderdag 10.00 - 11.00 uur
dinsdag, woensdag en vrijdag
08.15 - 10.00 uur
Medisch Centrum Loudon Loudonstraat 118
Den Haag
elke werkdag 08.00 - 10.30 uur
Huisartsengroep Savalle Savallelaan 2
Voorburg
maandag t/m donderdag 8.00 - 11.00 uur
vrijdag 08.00 - 10.30 uur
Huisartsenpraktijk Holst Parkweg 296
Voorburg
dinsdag 08.30 - 09.30 uur
vrijdag 08.00 - 09.00 uur
Huisartsenpraktijk Galjaard Ruychrocklaan 171
Den Haag
dinsdag en donderdag 08.15 - 9.30 uur
Verloskundigenpraktijk Tuya Kranenburgweg 86, Den Haag dinsdag 09.30-10.30 uur
Verloskundigenpraktijk Sifra Zaagmolenstraat 81
Leidschendam
dinsdag 09.30 - 10.30 uur 
vrijdag 09.30 - 10.30 uur

Contact

Vragen of reacties over de bloedafname kunt u stellen aan de bloedafname locatie Bronovo via bloedafnamebronovo@haaglandenmc.nl.

Afspraak maken

Voor de meeste onderzoeken hoeft u geen afspraak te maken. Voor bepaalde onderzoeken echter wel. Dit geldt met name voor onderzoek in verband met verhoogde bloedingsneiging, functietesten (GTT, LTT en OGTT) en aderlatingen.

Het Laboratorium is hiervoor bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 088 979 41 89. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor opvragen van uitslagen. Hiervoor moet u bij uw behandelend arts zijn.

Afspraak afzeggen

Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, informeer ons telefonisch zo spoedig mogelijk (minimaal één werkdag van te voren). Bij niet tijdig afzeggen worden de kosten in rekening gebracht. Zie wegblijftarief.

Oproep automatisch ontvangen

Bent u onder controle voor diabetes? Dan kunt u vier keer per jaar automatisch een oproep krijgen voor bloedafname. Overleg de aanmelding voor deze service met uw behandelaar.

Ook als u jaarlijks gecontroleerd moet worden voor een cardiovasculair risico-onderzoek bieden wij deze agenda-service.

Bezoek aan huis

Indien uw lichamelijke conditie het niet toelaat om het ziekenhuis of een servicepunt te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de bloedafname aan huis te laten verrichten. U kunt dit niet zelf regelen. Uw huisarts of behandelend specialist moet dat voor u aanvragen.

Gesloten op feestdagen

Wat neemt u mee?

Neem bij uw bezoek aan de Bloedafname altijd mee:

 • Uw geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • De aanvraagformulieren van de huisarts
 • Uw verzekeringsgegevens
 • Uw patiëntenpas.

Identificatieplicht

Volgens de wettelijke identificatieplicht moet u zich ook bij de afdeling Bloedafname kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig identiteitsbewijs waarop uw unieke BSN (burgerservicenummer) staat, bijvoorbeeld een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.
Zonder geldig identiteitsbewijs met uw unieke BSN kan de zorgverlener de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Een goede identificatie is ook van belang voor uw patiëntveiligheid.

Op de pagina Patiëntenpas leest u hier meer over.

Ook op de pagina's Identificatieplicht in de zorg en BSN in de zorg van de Rijksoverheid vindt u informatie hierover.

Hoe gaat de bloedafname?

drukte_periode_bloedafname.gif 

Richtlijnen

Voor een bloedafname kan het zijn dat u zich aan bepaalde richtlijnen moet houden. Uw arts zal u hierover informeren.

 • Voor sommige onderzoeken dient u nuchter te zijn. Dit wil zeggen dat u vanaf de voorgaande dag 22.00 uur niet meer mag eten en drinken, behalve water. Medicijnen kunt u gewoon innemen, tenzij de arts hierover uitdrukkelijk een instructie heeft gegeven.
 • Vermijdt grote lichamelijke inspanning (sport) en stress direct voorafgaand aan de bloedafname.
 • Rook niet direct voorafgaand aan de bloedafname.
 • Trekt u makkelijk zittende kleding aan zodat uw elleboogholte makkelijk ontbloot kan worden.
 • Geef uw jas en tas aan een eventuele begeleider, de bloedafnameruimte is beperkt.
 • Voor de interpretatie van het onderzoek kan worden gevraagd naar uw voorgeschiedenis, familiegeschiedenis, historie van reizen en blootstelling, overdraagbare ziekten en andere medisch relevante informatie.

Uitvoering

 • Om verwisselingen uit te sluiten controleert de medewerker bloedafname
  twee keer uw naam en geboortedatum. De eerste keer bij aanname van uw
  aanvraagformulier (graag uw identificatie gereed houden) en de tweede keer om
  de etiketten te controleren.
 • De medewerker bloedafname doet een elastische band om uw arm. Dat maakt het makkelijker een geschikte ader te vinden om bloed af te nemen.
 • De medewerker bloedafname prikt vervolgens de ader aan.
 • Afhankelijk van de aangevraagde onderzoeken worden er één of meerdere buisjes afgenomen. Deze buisjes lopen automatisch vol en we kunnen ze wisselen zonder dat we u opnieuw hoeven te prikken. Als het laatste buisje vol is, wordt de naald uit uw arm gehaald.
 • U krijgt een pleister op het wondje en de medewerker bloedafname zal u vragen dit één minuut stevig aan te drukken. Zo wordt een blauwe plek voorkomen. Indien u bloedverdunners gebruikt kan er zo nodig een drukverbandje aangelegd worden.
 • De etiketten worden op de buisjes geplakt en deze gaan naar het laboratorium voor onderzoek.
 • Na de bloedafname kunt u uw normale werkzaamheden weer verrichten.

Manieren van bloedafname

Bloed kan op verschillende plekken bij u worden afgenomen:

 • Bloedafname in de elleboogholte, het liefst in uw niet-dominante arm.
 • Bloedafname op de bovenkant van de hand. Deze wijze van afname wordt alleen gebruikt wanneer de afname in de elleboogholte onmogelijk is.
 • Indien bloedafname niet lukt op de bovengenoemde manieren kan in enkele gevallen bloed door middel van een vingerprik worden afgenomen.

Wie verricht de bloedafname?

De bloedafname in HMC wordt alleen uitgevoerd door gediplomeerd personeel dat theoretisch en praktisch is getraind voor het afnemen van bloed. Zo werken er doktersassistenten, medisch analisten en verpleegkundigen op de bloedafname.

Meerdere buizen bloed

De medewerkers bloedafname letten er altijd op dat bij ieder aangevraagd onderzoek de juiste buis wordt gebruikt, zodat alle onderzoeken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er wordt nooit onnodig veel bloed afgenomen. De verschillende types afnamebuizen hebben een andere kleur dop zodat er makkelijk een onderscheid te maken is.

Angst voor prikken

Ziet u altijd erg op tegen bloedprikken? Kunt u er niet goed tegen of bent u bang dat u flauw valt? Geef aan dat u angst voor prikken hebt wanneer u zich meldt bij de bloedafname.

Wij nemen u serieus en doen ons best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Hiervoor trekken wij extra tijd uit. U kunt bijvoorbeeld op verzoek liggend geprikt worden. Zo nodig kunnen we voor de huid een verdovende spray gebruiken.

Veiligheid

Bij bepaalde bloedafnames kunnen handschoenen nodig zijn om de patiënt of medewerker te beschermen.

De bloedbuisjes die gebruikt worden, zijn van onbreekbaar, milieuvriendelijk, wegwerpmateriaal. Alle buizen en naalden worden slechts één keer gebruikt.

Voor de veiligheid van patiënt en medewerker wordt er bij de bloedafname gebruik gemaakt van veiligheidsnaalden met een volledig geïntegreerd naald-veiligheidssysteem.

Overgebleven materiaal

Soms is het nodig extra analyses uit te voeren om bepaalde bevindingen te controleren. Na de analyse wordt het materiaal in het algemeen vernietigd. Soms gebruikt het laboratorium restanten als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. In een dergelijk geval zijn de monsters volledig anoniem. Het is ontdaan van persoonsgegevens en niet meer tot uw persoon herleidbaar.

Als u niet wilt dat uw materiaal na afloop van het onderzoek nog nader gebruikt wordt, dan kunt u dat bij uw arts of medewerker bloedafname aangeven die het onderzoek afspreekt.

Bloedafname bij kinderen

Na een bezoek aan de huisarts of kinderarts is het soms noodzakelijk om bij uw kind bloed af te laten nemen. Een afspraak maken hoeft niet. Neem de patiëntenpas van uw kind èn het aanvraagformulier van de arts mee.

Waar wordt bloed afgenomen?
Bij baby’s wordt bloed afgenomen uit de hiel. Bij iets oudere kinderen wordt in een vinger of, indien mogelijk, in de arm of op de hand geprikt. Lees verder

Uitslagen van onderzoek

Wanneer de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, worden deze doorgestuurd naar uw behandelend arts. Deze zal de uitslagen met u bespreken en bepalen of u terug moet komen voor controle of behandeling. U kunt uw uitslagen zelf raadplegen via mijnmedischegegevens.nl. Betrouwbare informatie over veel laboratoriumtesten vindt u op www.uwbloedserieus.nl.

Inleveren van andere lichaamsvloeistoffen

 • Inleveren van urine
  Vang uw urine uitsluitend op in een potje dat u heeft gekregen van de afdeling bloedafname, de arts of dat u heeft gekocht bij de apotheek. U mag geen eigen potje of flesje gebruiken. Voor betrouwbare uitslagen is het van groot belang dat u de urine zo snel mogelijk nadat u deze heeft opgevangen bij het servicepunt inlevert.

 • Inleveren van feces
  Feces mag uitsluitend worden opgevangen in een speciaal steriel potje dat u heeft ontvangen in het ziekenhuis of heeft gekocht bij de apotheek. Voor betrouwbare uitslagen is het van groot belang dat u de feces zo snel mogelijk nadat u deze heeft opgevangen bij het servicepunt inlevert.

 • Semen
  Semen mag uitsluitend worden opgevangen in een speciaal steriel potje dat u krijgt bij uw bezoek aan de afdeling gynaecologie. U levert het semen in - na afspraak - bij het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL), route 28.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn hier te vinden.