Wachttijden

U bent door uw huisarts verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. De lengte van de wachttijden in ziekenhuizen heeft te maken met een aantal factoren die vaak zeer variabel zijn.

Actuele wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u voor behandeling eerst de polikliniek te bezoeken.

De gemelde tijden zijn de planningstijden in dagen vanaf het moment van afspraak. De cijfers tonen de actuele wachttijden. De weergegeven wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in Bronovo via de huisarts.

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijden diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Actuele wachttijden per april 2017.

Peildatum actuele wachttijden in dagen
Specialisme 
  - Soort behandeling
Wachttijd
 Polikliniek
Wachttijd Behandeling  Wachttijd Diagnostiek 
       
Allergologie      
Bekkenbodemcentrum  40    
Cardiologie 21 0 0
Chirurgie algemeen 7 21   
  a. Galblaas 7 21  
  b. Liesbreuk 7 21  
  c. Mammapolikliniek 1  14  
  d. Spataderen 10 16  
Dermatologie 10    
Gastro-enterologie      
  a. Gastroscopie      
  b. Colon/sigmoïdoscopie      
- Spoed      
Pre-assement HA/aanvragen      
Geriatrie alg.      
  a. Geheugenpolikliniek 7    
  b. Kortademigheid 7    
  c. Valpolikliniek 7    
Gynaecologie algemeen 20    
  a. Baarmoederverwijdering   21  
  b. Curettage   12  
  c. Endometriose in balans 60 60  
  d. IVF behandeling 56    
  e. Laparoscopie   21  
  f. Laparoscopische
      baarmoederverwijdering
  21  
  g. Sterilisatie vrouw   21  
Interne geneeskunde algemeen 63    
  a. Maag/lever/darm ziekten 70    
  b. Hypertensie 77    
  c. Pre-assessment poli 0    
Kaakchirurgie 18 39  18
Keel- neus- oorheelkunde 8    
  a. Neus- en/of keelamandelen   8  
  b. Neustussenschot   8  
  c. Oorbuisjes   8  
  d. Snurkpolikliniek 42    
Kindergeneeskunde algemeen 35    
a. ADHD 81    
Longziekten algemeen 18 1 1
Neurologie 35    
Oogheelkunde  90  90  
  a. Staaroperatie 120    
Orthopedie algemeen 7    
  a. Hernia      
  b. Kijkoperatie knie 7    
  c. Sportgeneeskunde 14    
  d. Totale knieoperatie 7    
  e. Totale heupoperatie 7    
Ouderengeneeskunde algemeen      
  a. Geheugenpolikliniek 7    
  b. Kortademigheid 7    
  c. Valpolikliniek 7    
Pijnbestrijding 10 15  
Plastische Chirurgie algemeen      
  a. Borstcorrectie      
  b. Buikwandcorrectie      
  c. Carpaal tunnel syndroom      
  d. Dupuytren      
Radiologie      
  a. CT- scan 17    
  b. MRI 39    
Radiotherapie 0 0 0
Reumatologie 21    
  a. Osteoporosepolikliniek 21    
Revalidatie geneeskunde      
Urologie algemeen 1    
  a. Besnijdenis   44  
  b. Niersteenvergruizer  0 3  
  c. Prostaatoperatie  3 1  
  d. Laparoscopische nieringrepen  0 14  
  e. Sterilisatie man                   0 63  
Let op: wachttijden in dagen