Online inzage in uw medisch dossier

De snelste manier om gratis en veilig online inzicht te krijgen in (een groot deel van) uw medisch dossier is door u aan te melden voor medischegegevens.nl. Dit is een beveiligde website waar MCH-Bronovo-patiënten hun persoonlijke medische informatie kunnen zien. Of het nu gaat om labwaarden, het OK-verslag of de brief aan uw huisarts, u bekijkt de informatie wanneer u het beste uitkomt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het online inzien van uw medisch dossier via de website www.medischegegevens.nl

Vragen

Als u vragen heeft over het gebruik van medischegegevens.nl of problemen heeft met het inloggen dan kunt u kijken bij:

Veel gestelde vragen

Als u daar geen antwoord kunt vinden op uw vragen, kunt u contact opnemen met de helpdesk van medischegegevens.nl op nummer:

088 - 999 11 00 (lokale gesprekskosten).

Ik wil een kopie van mijn medisch dossier

Op verzoek kunt u een kopie krijgen van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier.

Een papieren kopie van uw dossier kunt u aanvragen via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u samen met een antwoordenveloppe afhalen bij het inschrijfbureau in de centrale hal van onze HMC locaties. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden om alvast thuis in te vullen. Samen met een kopie van uw identiteitsbewijs stuurt u het volledig ingevulde formulier naar:

HMC
T.a.v. Cluster Kwaliteit C02.44
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Voor vragen over de kopie van uw medisch dossier kunt u telefonisch contact opnemen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 088 979 4044 (Cluster Kwaliteit).
Heeft u buiten deze periode een vraag, dan kunt u mailen naar j.van.haastertschellevis@haaglandenmc.nl (mevr. Van Haastert - Schellevis). Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Reken op een termijn van 4 weken voor de aanlevering van de gegevens, na ontvangst van het volledig ingevulde formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs.

Wie zien mijn medische gegevens?

MCH-Bronovo verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit. Het gaat hier medische gegevens en persoons-, financiële en administratieve gegevens. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens). MCH-Bronovo beschikt hiertoe over een (geautomatiseerd) patiëntengegevensbestand.

Alleen medewerkers van het MCH-Bronovo die beroepshalve daarvoor bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis uw gegevens willen ontvangen, kan dat alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer u door ons naar die zorgverlener of instantie bent verwezen. In dit laatste geval mogen wij de voor de verwijzing relevante gegevens verstrekken, tenzij u aangeeft dit dat u dit niet wenst. Ook wanneer een behandelaar in MCH-Bronovo gegevens uit een ander ziekenhuis wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig.

Zonder uw toestemming mag MCH-Bronovo gegevens leveren aan een aantal registrerende instanties op het gebied van de volksgezondheid. Heeft u vragen hierover of overweegt u bezwaar hiertegen te maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts.

Wetenschappelijk onderzoek

In de gezondheidszorg worden regelmatig nieuwe behandelingsmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek kan plaats vinden met medische gegevens, lichaamsmateriaal of een combinatie van beiden. Ook bij wetenschappelijk onderzoek in MCH-Bronovo gaat MCH-Bronovo met medische gegevens om volgens de regels die de wet hieraan stelt.