Rechten kinderen

Elk kind heeft het recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over een behandeling of ingreep. Dat is vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst).

De rechten van een kind verschillen in dit opzicht niet van de rechten van een volwassene. Alleen wat betreft het geven van toestemming voor een behandeling ligt het anders. In grote lijnen is de toestemming voor een behandeling als volgt wettelijk bepaald.

Kinderen tot 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar beslist de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouders) over de behandeling.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Voor kinderen tussen 12 en 16 geldt dat ouders en kind samen beslissen. Dat betekent dat zowel de ouders als het kind met een behandeling moeten instemmen.

Kinderen vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar wordt een kind voor de WGBO als volwassene gezien en beslist hij of zij geheel zelf over een behandeling. De informatievoorziening is in de eerste plaats gericht op de jongere zelf en wordt alleen aan de ouders of verzorgers gegeven als de jongere zelf hiermee instemt.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Uitzonderingen zijn : acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als het niet behandeld wordt.