Persoonsregistratie

Bij de Inschrijfbalie in de Ontvangsthal zijn uw naam, adres en woonplaats en andere gegevens geregistreerd. Bronovo heeft een centraal computersysteem met de andere Haagse ziekenhuizen. Uw naam en adresgegevens zijn in deze ziekenhuizen ook oproepbaar.

In Bronovo worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met deze gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) beschrijft hoe organisaties om moeten gaan met persoonlijke gegevens.

Privacyreglement Bronovo

Bronovo heeft een privacyreglement 'Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de gehouden persoonsregistraties binnen de Stichting Bronovo-Nebo' dat gebaseerd is op deze wet. Hierin is geregeld dat u het recht heeft:

  • Uw informatie in te zien
  • Verbetering van uw informatie te eisen
  • Informatie in uw dossier te laten vernietigen
  • Te bepalen wie tot uw gegevens toegang of inzage hebben
  • Te bepalen wie een afschrift mogen aanvragen.