De verpleegafdeling is voor u het centrale punt van uw verblijf in ons ziekenhuis.

Bezoek aan een andere afdeling voor bijvoorbeeld een onderzoek gebeurt onder begeleiding van een (leerling)verpleegkundige van uw afdeling of een medewerker van de patiëntenvervoersservice.

Gaat u zelf van de afdeling af? Geeft u dat dan aan de verpleging door. U kunt ook het kaartje invullen dat bij uw bed ligt.

De dagindeling op de verpleegafdeling

Het is moeilijk om voor alle patiënten van ons ziekenhuis een nauwkeurige dagindeling te geven, maar globaal ziet een dag er als volgt uit:

 • 07.30 - 08.30 uur: ontbijt, koffie, thee
 • 09.30 uur: koffie, thee of vruchtensappen
 • 12.00 uur: lunch (broodmaaltijd)
 • 14.00 uur: koffie, thee of vruchtensappen
 • 15.30 uur - 16.30 uur: bezoek
 • 17.30 - 18.30 uur: warme avondmaaltijd
 • 18.30 - 19.30 uur: bezoek
 • 19.30 uur: koffie of thee
 • vanaf ongeveer 22.00 uur: begin van de nachtrust.

Indentificatiebandje

U ontvangt bij uw opname een identificatiebandje (polsbandje). Hierop staan uw naam en andere persoonlijke gegevens vermeld. Op deze manier weet iedere ziekenhuismedewerker onder alle omstandigheden wie u bent.

Verpleegkundige zorg

Op iedere verpleegafdeling werkt een team van verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiairs, onder leiding van een Unithoofd. U wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd. Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij een verpleegkundige van uw afdeling.

Medische zorg

Uitzonderingen nagelaten bent u opgenomen door de specialist bij wie u poliklinisch op het spreekuur bent geweest. Deze specialist of een collega van hetzelfde specialisme die de supervisie over de afdeling heeft, is verantwoordelijk voor uw medische zorg zoals:

 • Onderzoek
 • Behandeling
 • Medicijngebruik
 • Dieetvoorschriften 

Soms heeft hij of zij een ondersteunend onderzoek van een collega van een ander specialisme nodig. In dat geval krijgt u ook met een andere specialist of arts-assistent te maken. 

De zaalarts

De zaalarts komt dagelijks samen met de verpleegkundige aan bed om te zien hoe het met u gaat en om de verdere procedure te bepalen. Dit is een arts-assistent die zorg draagt voor de medische dagelijkse gang van zaken. Een paar dagen per week is er een zogehete 'grote visite'. Dan maken de superviserend specialist, de zaalarts en één of meerdere co-assistenten een ronde langs de patiënten.

Bronovo is een opleidingsziekenhuis

Dit betekent dat u behandeld kunt worden door een arts-assistent. Een arts-assistent is afgestudeerd als arts en wordt in dit ziekenhuis opgeleid tot specialist of doet specialistische ervaring op. De arts-assistent verricht zelfstandig medische handelingen zoals medische ingrepen, operaties en bevallingen en heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de specialist.

Als u er bezwaar tegen heeft door een arts-assistent behandeld te worden, verzoeken wij u dit voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken.

Hotelservice

Tijdens uw verblijf in Bronovo is de hotelservicemedewerker uw aanspreekpunt voor:

 • Eten en drinken
 • Schoonmaak van de kamer
 • Verzorgen van het bedlinnen
 • Televisie e.d.

Schoonmaak wordt ook deels door de schoonmaakmedewerker uitgevoerd. Schoonmaken gebeurt met de zogenoemde microvezelmethode en dus uitsluitend met water zonder reinigingsmiddel. Alleen voor sanitair wordt een reinigingsmiddel gebruikt.

Voor iedere kamer wordt een schone doek gebruikt. Er wordt met 2 kleuren doeken gewerkt; rood voor het sanitair en blauw voor alle andere schoon te maken elementen. 

Heeft u vragen of wensen over de schoonmaak of reparaties? Of ontbreekt er iets op uw kamer? Dan kunt u dit doorgeven aan de hotelservicemedewerker. Hij/zij zal er voor zorgen dat dit verholpen wordt of geeft dit door aan de betreffende afdeling.

Vrijwilligers

Op de verpleegafdelingen is een aantal vrijwilligers werkzaam.

Zo geven getrainde vrijwilligers extra aandacht aan de meest kwetsbare oudere patiënten. Andere vrijwilligers - vanuit de UVV (Unie van Vrijwilligers) - zorgen voor bloemen en fruit en assisteren bij uitdelen van koffie en thee.