uploads/titelfoto/nazorg.jpg

Nazorg

Ook bij uw ontslag uit Bronovo staan we voor u klaar om de zorg die eventueel nodig is na uw ziekenhuisopname te regelen en te plannen.

Afhankelijk van de ingreep/behandeling en uw thuissituatie kan het voorkomen dat u na de ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Het kan gaan om:

  • Extra zorg thuis
  • Zorg in een andere instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

U heeft nazorg nodig

Komt u in aanmerking voor hulp na ontslag? Dan is het belangrijk om dat in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven. U kunt dit melden bij de verpleegkundige op de afdeling waar u verblijft. Ook is het mogelijk dat u of uw familie contact opneemt met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk op 088 979 82 37, waarvan het Opname- en Transferbureau deel uitmaakt.

De medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker bezoekt u op afdeling neemt de mogelijkheden met u door. Ook vraagt hij de indicatie aan voor de nazorg. en regelt hij de inzet van de benodigde nazorg. Soms kan de indicatie direct worden gesteld, maar dat kan ook enkele dagen duren.

U hoort van de transfermedewerker wanneer de nazorg geregeld is.

Indicatiestelling voor nazorg

Het is niet mogelijk vooraf aan de opname een indicatie aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor nazorg, is namelijk afhankelijk van het verloop van de opname en uw bestaande zorgvraag op het moment van ontslag.

Particuliere nazorg

Het staat u vrij om te kiezen voor particuliere zorg. U betaalt de benodigde zorg dan zelf. Uiteraard kan de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk u hierin ook adviseren.

Contact met het Opname- en Transferbureau

Met uw vragen of opmerkingen kunt u ons op werkdagen tussen 08.30 - 16.00 uur bereiken op  070 - 312 46 48. Of zend een e-mail naar opname@bronovo.nl.