Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor uw behandeling als deze is gecontracteerd met Bronovo. Als het om onverzekerde zorg gaat, ontvangt u zelf de rekening.

Het is altijd verstandig om na te gaan of u verzekerd bent tegen de kosten voor een bepaalde behandeling. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar voordat u toestemt in een behandeling of operatie of en hoeveel uw verzekering dekt.

Let op: uw behandeling begint al met het eerste contact met het ziekenhuis, bijvoorbeeld een eerste gesprek met de arts of een bloedonderzoek. Dan maakt u dus al kosten die hoog kunnen oplopen. Voor die kosten bent u altijd zelf verantwoordelijk. Neem het zekere voor het onzekere en controleer vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar geen contract met Bronovo heeft

Als er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en Bronovo, dan geldt het zogeheten passantentarief. Dit tarief is de totaalprijs voor de betreffende behandeling en bestaat uit alle ziekenhuiskosten en het honorarium van de specialisten. 

Het passantentarief geldt ook als u:

 • Niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten
 • Geen geldige verwijsbrief heeft bij de start van uw behandeling
 • Als de zorg buiten de basisverzekering valt
 • Niet vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering.

Onverzekerde zorg, wat is dat?

Er is sprake van onverzekerde zorg in de volgende situaties:

 • Als de zorg buiten uw basisverzekering valt en volgens uw polisvoorwaarden ook niet vergoed wordt via een aanvullende verzekering. Bij bijvoorbeeld:
  • Sterilisatie of het ongedaan maken van sterilisatie
  • Besnijdenis op niet-medische indicatie
  • Liposuctie, behandeling van bovenoogleden of andere behandelingen van plastisch-chirurgische aard
  • Borstprothese
 • U niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten.
 • Er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en Bronovo.
 • U geen geldige verwijsbrief heeft bij de start van uw behandeling.

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?

Als u in Nederland niet bent verzekerd voor ziektekosten (of geen geldig verzekeringsbewijs heeft), of in het buitenland woont, dan komen de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis voor uw eigen rekening.

Voor een behandeling in Bronovo moet in dit geval een voorschotnota betalen. Dit is een voorlopige prijsbepaling van uw behandeling. Wanneer uw behandeling duurder is dan het voorschot ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag. Wanneer uw behandeling minder kost dan het voorschot ontvangt u het teveel betaalde bedrag op uw rekening.