Kosten

De prijs van onderzoeken en behandelingen in een ziekenhuis wordt uitgedrukt in het Diagnose Behandelcombinatie (DBC)-zorgproduct. 

Vooraf een prijsopgave geven is lastig. De diagnose en uiteindelijke behandeling is immers niet altijd voorafgaand aan uw bezoek bekend. Zelfs als de diagnose vaststaat, verschilt een behandeling van patiënt tot patiënt. Daarbij kunnen er complicaties optreden waardoor zwaardere of meerdere DBC-zorgproducten nodig blijken. Pas als alle informatie is verkregen over het verloop van de behandeling(en) kan de definitieve prijs worden vastgesteld.

Prijzen voor behandelingen kunnen echter veranderen gedurende het jaar. Daarom kan het voorkomen dat de definitieve prijs afwijkt van de eerder door de polikliniek afgegeven prijsopgave.

Met uw vraag over een factuur van Bronovo kunt u bij de Zorgadministratie terecht:

  • Telefonisch: van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur op  088 979 46 21.
  • Via email: zend uw bericht naar patadm@bronovo.nl.
  • Schriftelijk: het adres is Bronovo, t.a.v. afd. Zorgadminstratie, Postbus 432, 2501 CK JH Den Haag.

Algemene Voorwaarden

Voor behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomsten in Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Links