Zorgverzekeraars

Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over prijs, volume en kwaliteit. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening ontvangt.

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2017. Het betreft afspraken over minimaal de zorg uit de basisverzekering. Bijzonder om te vermelden is dat ook in 2017 alle verzekerden met een budgetpolis bij ons terecht kunnen voor volledig vergoede zorg.

Ziekenhuizen onderhandelen ieder jaar met zorgverzekeraars over prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken, probeert het HMC te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Controleer altijd uw zorgverzekering voordat u naar het ziekenhuis gaat. Bij vragen of een behandeling vergoedt wordt kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Met vragen kunt u bellen naar de afdeling Patiëntenadministratie van Bronovo via telefoonnummer 088 979 46 21.

Verwijsbrief is altijd nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg in het ziekenhuis nodig als u wilt dat uw zorgverzekeraar deze vergoedt. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft.

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als uw vragen heeft over uw polisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u vinden in de folder Ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2016.

Moet u een behandeling ondergaan die niet in de basisverzekering zit? Dan kunt u voordat u een afspraak in Bronovo maakt informatie over de kosten krijgen. Houd u hierbij rekening mee dat wij vooraf geen specifieke prijsindicatie kunnen geven, maar pas nadat u op consult bent geweest bij de specialist. U kunt contact opnemen met de afdeling Patiëntenadministratie van HMC op telefoonnummer 088 979 46 21. 

DBC

Nadat u bent ontslagen uit ons ziekenhuis maken we de rekening op. Dat doen we aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

Van de totale kosten geven we een specificatie

Voor uw diagnose, met bijbehorende behandeling(en) is een totaalprijs vastgesteld. Dit betekent dat de verschillende onderdelen van een behandeling niet meer apart in rekening gebracht worden. Wel bevat de rekening een specificatie.

Is de nota voor de verzekeraar of voor u?

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Bronovo een contract heeft gesloten, dan zenden wij onze nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. In andere gevallen krijgt u de rekening thuisgestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor betaling en/of het indienen van de rekening bij uw zorgverzekeraar.

Vaste en vrije tarieven

Voor behandelingen die vergoedt worden door de basisverzekering zijn prijsafspraken met de individuele zorgverzekeraars gemaakt. De afgesproken prijzen verschillen per ziekenhuis. Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl.

Prijslijst

Een overzicht van deze DOT vindt u in de Passantenprijslijst DOT-zorgproducten. Dit overzicht is hieronder terug te vinden.

Prijslijst 2017 (pdf, 2,4 MB)

- Prijslijst voor de dure geneesmiddelen (DGM) 2017  (pdf, 610 KB)

Prijslijst plastische chirurgie 2017 (pdf, 193 KB)


De prijslijsten hieronder zijn van de periode van 1 januari 2013 t/m december 2016.

- Prijslijst januari - augustus 2016  (pdf, 4,1 MB)

Prijslijst september - december 2016 (pdf, 3,7 MB)

- Prijslijst Plastische Chirurgie 2016 (pdf, 193 KB)

Prijslijst DBC-zorgproducten per juni - december 2015 (pdf, 13,3 MB)

Prijslijst Overige producten per juni - december 2015 (pdf, 3,2 MB)

Prijslijst plastische chirurgie per juni 2015 (pdf, 0,2 MB)

Prijslijst DBC-zorgproducten per januari - mei 2015 (pdf, 13.3 MB)

Prijslijst Overige producten per januari 2015  (pdf, 3,2 MB)

- Prijslijst juni - december 2014 (pdf, 1,1 MB) 

Prijslijst januari - mei 2014 (pdf, 1,1 MB)

Prijslijst juli - december 2013 (pdf, 1,1 MB) 

Prijslijst april - juni 2013 (pdf, 1,2 MB)

Prijslijst januari - maart 2013 (pdf, 4,1 MB)

Prijslijst Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

- Passantentarieven Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde 2014 (pdf, 170 KB)

Passantentarieven Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde 2013 (pdf, 170 KB)

Typefouten in de lijsten zijn voorbehouden.

Veelgestelde vragen over de kosten

Nog geen factuur ontvangen?

Heeft u in 2016 het ziekenhuis bezocht maar nog geen factuur ontvangen, terwijl u die wel reeds verwacht (bijvoorbeeld vanwege eigen risico of onverzekerde zorg)? Dat kan kloppen. Wij ondervinden namelijk enige facturatieproblemen, waardoor wij nog geen nota’s hebben kunnen versturen over gebruikte zorg in 2016. Wij werken momenteel hard aan een oplossing hiervoor. Wanneer de problemen zijn opgelost, zullen wij u hierover informeren via onze website.

Bericht geplaatst op 1 augustus 2016

Ik heb een vraag over een factuur, waar kan ik informeren?

Meer informatie over uw factuur kunt u vinden bij DOT of stel uw vragen over een factuur aan de afdeling Zorgadminstratie. Dat kan per:

 • E-mail: patientenadministratie@bronovo.nl
 • Telefonisch op: 070 - 312 46 21. De afdeling Zorgadministratie is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
 • Schriftelijk: Bronovo, t.a.v. afd. Zorgadminstratie, Postbus 96900, 2509 JH Den Haag.
Ik ben verzekerd maar heb desondanks de nota thuis ontvangen, wat moet ik doen?

Er zijn een paar mogelijkheden:

 • In ons ziekenhuisinformatiesysteem zijn niet de juiste zorgverzekeringgegevens bekend, waardoor u de nota thuis gestuurd heeft gekregen. Er zijn 3 manieren om contact op te nemen met de afdeling Zorgadministratie:
  • Telefonisch; houdt uw patiëntennummer en debiteurennummer bij de hand.
  • Per e-mail; met vermelding van patientnummer en debiteurennummer.
  • Schriftelijk; stuur de nota aan ons terug en voeg een kopie van uw verzekeringsbewijs of pasje toe. Wij passen uw gegevens aan en zullen de nota bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • De ontvangen nota betreft een behandeling die niet in de basiszorgverzekering valt. U krijgt daarom de nota thuisgestuurd en moet deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • U bent verzekerd in het buitenland, u moet de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.
Ik heb een nota aan u voldaan en mijn zorgverzekeraar ook, kan ik mijn geld terug krijgen?

Wanneer door de zorgverzekeraar en door u de nota is betaald, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk aan u terugbetaald.

Ik ben bevallen in uw ziekenhuis en verzekerd, toch heb ik een nota ontvangen. Hoe kan dit?

U bent wellicht op niet-medische indicatie in ons ziekenhuis bevallen. De nota die u heeft ontvangen, betreft de eigen bijdrage en dient u zelf aan ons te betalen. Uw zorgverzekeraar heeft de verdere kosten voor zijn rekening genomen.

Vergeet overigens niet om zo spoedig mogelijk uw kind aan te melden bij een zorgverzekeraar!

Ik ben het niet eens met - de tarieven op - de nota. Waar kan ik mijn bezwaar kenbaar maken?

Mocht u bezwaar hebben tegen uw nota, dan kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar aantekenen. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Uw NAW-gegevens
 • Het nummer van de nota
 • Het bedrag van de nota.

Uw bezwaar kunt u inzenden:

 • Schriftelijk naar: Stichting Bronovo-Nebo, ter attentie van de Zorgadministratie/patiëntenadministratie Postbus 96900 2509 JH Den Haag.
 • E-mail naar: patientenadministratie@bronovo.nl
Waar en met welke betaalmiddelen kan ik betalingen van facturen, keuringen en vooruitbetalingen ten behoeve van niet verzekerde zorg voldoen?

Deze betalingen kunnen gedaan worden bij de inschrijfbalie in de Ontvangsthal. U kunt uitsluitend met Pin, Master/Maestro Card en Visa betaald worden.

Wat is de Bank Identification Code (BIC-nummer) van Bronovo?

Het BIC-nummer is BNGHNL2G

Wat is het International Bank Account Number (IBAN) van Bronovo?

Het IBAN nummer is NL50BNGH0285147056.