Verpleegkundige-adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) zet zich in voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

Doelstellingen

  • Samen met de raad van bestuur inhoud geven aan de beleidsontwikkeling door advisering vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud.
  • Als klankbordgroep dienen voor projectgroepen die zich bezig houden met onderwerpen die de kwaliteit van de verpleegkundige zorg raken.
  • Gesprekspartner zijn voor andere adviesorganen, management en commissies. Aanspreekpunt zijn voor verpleegkundigen/verzorgenden uit MCH-Bronovo.
  • Verpleegkundigen/verzorgende uit MCH-Bronovo informeren over de actualiteit op het gebied van de kwaliteit van verpleegkundige zorg.
  • Deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen/verzorgenden uit MCH-Bronovo.

Taakgebied

Op basis van actuele verpleegkundige inzichten, brengt de VAR adviezen uit over het verbeteren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg. Daarnaast organiseert de VAR bijeenkomsten die aansluiten bij actuele beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en bij de vakinhoudelijke interesse van verpleegkundigen. Tenslotte organiseert de VAR jaarlijks op 12 mei activiteiten in het kader van de ‘dag van de verpleging’.

De VAR rekent niet tot zijn taakgebied: de uitvoering van uitgebrachte adviezen, advisering over arbeidsvoorwaarden en individuele belangenbehartiging.

Samenstelling en activiteiten VAR 2015

Contact

Voor informatie of met vragen kunt u e-mailen naar: y.bal@mchaaglanden.nl of var@bronovo.nl.