Ondernemingsraad

De ondernemingsraden (OR-en) van MCH-Bronovo-Nebo werken nauw samen, maar zijn nog niet gefuseerd. In de loop van 2016 start een nieuwe medezeggenschapstructuur.

De samenwerkende OR-en hebben regelmatig overleg met de raad van bestuur over het ziekenhuisbeleid. Zij zijn (conform de Wet op de Ondernemingsraden) ingesteld in het belang van het goed functioneren van het fusieziekenhuis in al haar doelstellingen. Omdat werkgever en werknemers gezamenlijk de organisatie vormen, worden beider belangen gewogen bij vraagstukken, die aan de samenwerkende OR-en worden voorgelegd.

Adviesaanvragen en samenstelling ondernemingsraad 2015