Landsteiner Instituut

Het Landsteiner Instituut is verbonden aan MCH-Bronovo en het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Het maakt zich sterk voor het bevorderen van de professionaliteit in deze ziekenhuizen met als doel te zorgen voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Pijlers

De 3 pijlers van het instituut zijn:
1. opleiding
2. ontwikkeling van medewerkers
3. wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking

In de regio werkt het Landsteiner Instituut nauw samen met vele onderwijsinstellingen en leerhuizen/opleidingsafdelingen van collega ziekenhuizen. Het Landsteiner Instituut is nauw verbonden met het LUMC en maakt deel uit van landelijke netwerken op het gebied van opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.