Corporate governance

De raad van toezicht en raad van bestuur onderschrijven de uitgangspunten van corparate governance die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft opgesteld.

De raad van toezicht acht 3 elementen in de governance specifiek van belang:

  1. normen en waarden;
  2. best practices;
  3. transparantie, alsook het verantwoording afleggen over en uitleggen van wat je doet, gedaan hebt of zult gaan doen.

Zorgbrede Governancecode 2010