Centrale opleidingscommissie

MCH-Bronovo is een opleidingsziekenhuis. Op diverse afdelingen en in diverse specialismen worden mensen opgeleid tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Patiënten kunnen daarom te maken hebben met co-assistenten en arts-assistenten. Co-assistenten zijn studenten Geneeskunde (in opleiding toto basisarts) in de laatste studiefase. Arts-assistenten zijn basisartsen die zich verder specialiseren. MCH-Bronovo is door de registratiecommissie geneeskundige specialisten erkend opleider voor 25 medische vervolgopleidingen.

Centrale opleidingscommissie

De Centrale Opleiding Commissie (COC) is het overleg- en adviesorgaan van MCH-Bronovo op het gebied van medisch specialistische opleidingen en andere postuniversitaire medische vervolgopleidingen. Opleiders - medisch specialisten die ook benoemd zijn als opleider- zorgen binnen deze commissie voor handhaving en bevordering van een optimaal en veilig opleidingsklimaat. Jaarlijks spreekt de commissie met iedere assistentengroep en opleider in huis om de kwaliteit van de opleiding te bewaken.

Vervolopleidingen

MCH-Bronovo is opleider voor de volgende medische vervolgopleidingen:
1. Anesthesie
2. Cardiologie
3. Dermatologie
4. Gynaecologie
5. Heelkunde
6. Interne Geneeskunde
7. MDL
8. Klinische Fysica
9. Klinische Chemie
10. KNO
11. Medische Psychologie
12. Neurochirurgie
13. Neurologie
14. Oogheelkunde
15. Orthopedie
16. Pathologie
17. Psychiatrie
18. Radiologie
19. Radiotherapie
20. Revalidatiegeneeskunde
21. Spoedeisende Hulpgeneeskunde
22. Sportgeneeskunde
23. Ziekenhuisapotheek
24. Tropenarts
25. Ziekenhuisarts

Meer informatie

Medische studenten, die geïnteresseerd zijn in een opleiding in MCH-Bronovo, kunnen informatie vinden op de website van het Landsteiner Instituut. Hier is ook het jaarverslag te vinden van de centrale opleidingscommissie, de sterke en verbeterpunten van de verschillende opleidingen en de visitatiedata.