Organisatie en bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur van MCH-Bronovo en op de algemene gang van zaken in de organisatie.
Lees meer

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de leiding over MCH-Bronovo en is formeel eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis.
Lees meer

Corporate governance

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft eind 2009 een zorgbrede governancecode vastgesteld waarin aanbevelingen zijn opgenomen voor toezichthouders in de gezondheidszorg. De raad van toezicht en raad van bestuur van MCH-Bronovo onderschrijven de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode en achten de code van groot belang.
Lees meer

Medische Staf

In MCH-Bronovo werken ruim 300 medisch specialisten. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS), die vooral verantwoordelijk is voor het afstemmen van het medisch beleid en de kwaliteit van zorg. Alle (ruim 200) vrijgevestigden zijn tevens lid van één grote maatschap, genaamd het Medisch Specialistisch Bedrijf MCH-Bronovo (MSB), dat per 1 januari 2015 is opgericht.
Lees meer

Verpleegkundige Adviesraad

De verpleegkundige advies raad (VAR) levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling door advisering vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud.
Lees meer

Cliëntenraad

De cliëntenraad MCH-Bronovo behartigt de belangen van patiënten.
Lees meer

Landsteiner Instituut

Het Landsteiner Instituut is verbonden aan MCH-Bronovo en het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Het maakt zich sterk voor het bevorderen van de professionaliteit in deze ziekenhuizen. De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer

Centrale opleidingscommissie

MCH-Bronovo is door de registratiecommissie geneeskundige specialisten erkend opleider voor 25 medische vervolgopleidingen.
Lees meer

Statuten

Statuten