Patiënten zijn zeer tevreden over Bronovo. Zij geven het ziekenhuis een 8,3 als rapportcijfer. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan in de zomer van 2013 en 2014 ruim 1200 patiënten meededen.

Welke zaken verlopen goed in Bronovo? En wat is nog voor verbetering vatbaar? De leidinggevenden en medewerkers van het ziekenhuis willen het graag weten, want zij streven ernaar u prima zorg en uitstekende service te bieden. Bronovo is altijd zeer actief in het inzichtelijk maken van patiëntervaringen en -tevredenheid.

Nieuw aan het onderzoek uit 2013 is dat patiënten hun ervaringen kwijt konden voor alle afdelingen van het ziekenhuis. In het verleden is altijd ingezoomd op een klein aantal afdelingen of ziektebeelden tegelijk. In 2014 is dit onderzoek herhaald. Patienten gaven het ziekenhuis wederom het rapportcijfer 8,3!

Naast het ziekenhuisbrede onderzoek zijn diverse vragenlijsten afgenomen bij patiënten in Bronovo in 2013 en 2014. Het betreft hier bijvoorbeeld een landelijke enquête over de behandeling van borstkanker (CQI meting) of een korte vragenlijst van 9 vragen op een iPad voor de polikliniek gynaecologie (Patient Perception Program). Elk onderzoek levert direct een waardevolle bijdrage aan de verbetering van patiëntenzorg.

Uw suggesties en opmerkingen


Heeft u opmerkingen of suggesties over de zorg- of dienstverlening in het ziekenhuis, dan kunt u dit natuurlijk altijd laten weten. Dan kan door:

Het invullen van een compliment, klacht of suggestie. Of via het folderformulier ‘Laat het ons weten’ dat in de het ziekenhuis te verkrijgen is. Zo kunt u ons laten weten wat u goed vond tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, en wat juist niet.

U kunt ook via de volgende landelijke websites uw mening over Bronovo geven:

  • zorgkaartnederland.nl 
    ZorgkaartNederland is een initiatief van Bohn Stafleu van Loghum (BSL) en De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en wordt gesteund door Zilveren Kruis Achmea. Op deze website kunt u complimenten over de zorgverlening geven en praktische suggesties doen voor het verder verbeteren van onze dienstverlening.
  • independer.nl
    Independer is een vergelijkingssite die onder andere een compleet overzicht biedt van het zorgaanbod in Nederland. Independer wil consumenten helpen bij het vinden en kiezen van een zorgaanbieder en de kwaliteit inzichtelijk maken. Op de website heeft u ook de gelegenheid om Bronovo of andere zorgverleners of zorgorganisaties te waarderen.

Patiëntenvertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris

Alle aandacht voor kwaliteit sluit een menselijke vergissing of fout helaas niet uit. Als u niet tevreden bent over de zorg of service in ons ziekenhuis, maakt u dat dan kenbaar. Ook een klacht is voor ons een kans iets te verbeteren. U kunt uw ongenoegen het beste direct en open met de betreffende persoon of de leidinggevende bespreken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een klacht indienen bij de patiëntenvertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris. Zij is een onafhankelijke medewerker die advies kan geven of bemiddelen. Lukt het niet het probleem op te lossen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Een folder over de klachtenregeling is ook beschikbaar bij Bureau Voorlichting in de Ontvangsthal.