Kwaliteit en Veiligheid

Binnen MCH-Bronovo heerst een cultuur waarin het voortdurend bewaken en verbeteren van kwaliteit vanzelfsprekend is.

Samen zorgen voor kwaliteit

MCH-Bronovo wil hét ziekenhuis zijn dat uitstekende patiëntenzorg biedt met een hoog serviceniveau. Dat staat voorop in onze missie. Dit vatten we samen in Hoffelijke Zorg. Kwaliteit heeft in de ziekenhuiszorg meerdere gezichten. Onze professionele zorgverleners streven voortdurend naar het leveren van hoogwaardige en veilige zorg. Een ander facet van kwaliteit is gastvrijheid. Patiënten en bezoekers zijn bij ons te gast. Onze verpleegafdelingen hebben niet alleen een behandel- en verpleegfunctie, maar ook een ‘hotelfunctie’. Tenslotte is klantgerichtheid een aspect van kwaliteit. U als patiënt wilt respectvol bejegend worden, snel aan de beurt zijn, noodzakelijke onderzoeken en uitslagen in één keer krijgen, et cetera.

Kwaliteitssysteem

Om systematisch te werken aan een goede organisatie, verantwoorde en veilige zorg, werkt MCH-Bronovo met een kwaliteitssysteem. Een kwaliteitsysteem is een systematiek die ons helpt de zorg- en dienstverlening zorgvuldig te organiseren, te evalueren en zonodig bij te stellen.