uploads/titelfoto/history.jpg

Historie Bronovo

Met een rijke geschiedenis die haar aanvang nam toen in 1865 zonder enige publieke ophef met een eenvoudige plechtigheid de deuren werden geopend van de ’s Gravenhaagsche Diaconessen-Inrichting, met als eerste ‘besturend zuster’ Sara Katharina de Bronovo, aan wie het latere hospitaal zijn definitieve naam ontleende.

Mevrouw De Bronovo wijdde zich onvermoeid aan de taak waarvoor zij en haar medezusters zich gesteld zagen: ‘Kranken verplegen naar ziel en lichaam, naar de mate der kennis die haar daartoe is geschonken, is de hoofdzaak waartoe de Diaconesse in deze inrichting zich verbindt,’ zoals het destijds heette.

Moeder De Bronovo, een persoonlijkheid met compassie

Moeder De Bronovo overleed op 18 juni 1887, na een indrukwekkend werkzaam leven dat voor altijd een stempel zou drukken op het ziekenhuis. Alles op alles zetten voor de patiënten, leek haar devies. Of, zoals een van de zusters het na haar verscheiden in haar dagboek verwoordde: ‘Moeder zag alles, dacht aan alles en allen. Welk een voorrecht zulk een persoonlijkheid te hebben leren kennen en liefhebben.’

Bronovo staat voor wellevendheid en kwaliteit

De historische ‘verpleging vanuit liefdewerk’, zoals in het verleden verricht door de diaconessen, alsmede de prominente plaats die Bronovo van oudsher bekleedt in de gemeentelijke samenleving, heeft fundamentele waarden in het ziekenhuis verankerd die zich tot op de dag van vandaag uiten in de mentaliteit van zijn medewerkers. Persoonlijke aandacht, dienstbaarheid en service (geschreven met een hoofdletter) zijn voor de patiënten minstens zo belangrijk als medische aandacht. Maar ook, en vooral, zijn wellevende omgangsvormen naast gevoel voor menselijke maat er onverminderd een kostbaar goed.

De warme band met ons koningshuis

Bij een bezoek van koningin-moeder Emma en koningin Wilhelmina in januari 1900 na een grootscheepse verbouwing, kregen de nieuwe zalen de namen Oranje-zaal en Emma-zaal. Het luidde de traditie in om in het vervolg de namen van leden van het Koninklijk Huis aan verschillende Bronovo-zalen te verbinden. Ook in de huidige behuizing aan de Bronovolaan leeft deze traditie voort; alle verpleegafdelingen dragen de naam van een lid van het Koninklijk Huis. De band met het koningshuis bleef hecht en Bronovo mocht zich ook verheugen in de warme belangstelling van koningin Juliana, koningin Beatrix en koningin Máxima. Daarnaast werd het ziekenhuis landelijk bekender door de geboorten van de Oranjes zoals Catharina-Amalia der Nederlanden en Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg.

Ouderwetse zorgzaamheid, moderne zorg: dat is Bronovo

In De Orangerie treft u een eerbetoon aan van de diaconessengeschiedenis van Bronovo. In 3 vitrines bevinden zich diverse authentieke voorwerpen, zoals een bijbel, broches, bestek en serviesgoed. Ook geeft een fotocollage aan één van de wanden de sfeer van weleer weer. In 1972 fuseerde de Diakonessen-Inrichting Bronovo en het Nebo Ziekenhuis tot de Stichting Bronovo-Nebo. De stichting beheert nu Bronovo en Verpleeghuis Nebo. 

Bronovo wordt flink verbouwd om de komende jaren de juiste zorg en dienstverlening te kunnen blijven bieden voor nu en in de toekomst en te voldoen aan de wensen van de patiënten en de professionele kwaliteit. Zo zal er een nieuwe vleugel aan de bestaande bouw verrijzen. Deze vleugel bestaat uit vijf etages en is bestemd voor een nieuwe spoedeisende hulp, uitbreiding van poliklinieken en renovatie van het OK-complex. Daarnaast vinden verbouwingen binnen het hoofdgebouw plaats. Het gehele beddenhuis wordt gerenoveerd en zal grotendeels gaan bestaan uit comfortabele eenpersoonskamers en enkele twee- en driepersoonskamers. Dit alles om het welbevinden van de Bronovopatiënten en -bezoekers zo adequaat mogelijk te borgen.

Haagscher dan het 'hopje'

De wetenschap en de maatschappelijke omstandigheden mogen dan veranderd zijn, de Bronovomentaliteit is dat niet. Met haar wortels diep in de geschiedenis van Den Haag, en een scherp oog voor kwalitatieve medische én wellevende dienstverlening, is Bronovo niet weg te denken uit het stedelijk landschap. En dat maakt Bronovo een unieke Haagse instelling.