MCH-Bronovo is ontstaan op 1 januari 2015 door een fusie tussen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo.

Locatie MCH Antoniushove

Op 13 juni 1913 werd de eerste steen gelegd voor St. Antonius in Voorburg. St. Antoniushove begon als pension voor welgestelde ouderen met een ziekenzaaltje aan het Oosteinde in Voorburg. In juni 1973 verhuisde Antoniushove naar Leidschendam. In 1998 fuseerde Antoniushove met het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Lees meer.

Locatie MCH Westeinde

In 1873 stichtte Pater Marijnen het Johannes de Deo ziekenhuis, later MCH Westeinde. Het Westeinde ziekenhuis fuseerde in 1998 met Antoniushove uit Leidschendam. Lees meer.

Locatie Bronovo

In 1865 opende de ’s Gravenhaagsche Diaconessen-Inrichting haar deuren. Eerste ‘besturend zuster’ was Sara Katharina de Bronovo, aan wie het latere hospitaal zijn naam ontleende. Lees meer.