Voor mensen die een gift willen doen aan het MCH-Bronovo zijn er verschillende mogelijkheden.

Stichting De Vrienden van Bronovo

Stichting De Vrienden van Bronovo doet er alles aan om het verblijf van de patiënten en hun familie of vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig. Uw hulp maakt hét verschil. Lees verder.

Recreatiefonds MCH

Uit dit fonds worden extra’s voor de medewerkers betaald. Bijvoorbeeld een etentje voor de afdeling of een dagje uit. Het rekeningnnummer is: NL37 INGB 0000 4818 32, BIC INGBNL2A.

MCH Roparunteam 178

Het Roparunteam MCH-Bronovo zamelt geld in voor de stichting Roparun die dat inzet voor
palliatieve zorg bij mensen met kanker.

Het rekeningnnummer is NL27 INGB 0675 9708 06 onder vermelding van rekening courant roparun 1119121.

Bewegen tegen kanker

Dit is een gezamenlijk initiatief van MCH-Bronovo, ADO Den Haag en het Gemeentemuseum. Het geld dat ingezameld wordt door Bewegen gtegen kanker gaat naar beweegprogramma’s voor patiënten met kanker in het MCH-Bronovo. Hoe u kunt doneren ziet u op http://www.bewegentegenkanker.nl