30 jun 2015 MCH-Bronovo ging op 26 juni jl. live met een nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem/Elektronisch Patiëntendossier. Het ziekenhuis heeft hiermee een belangrijke stap vooruit gezet. Sinds 1 januari is MCH-Bronovo gefuseerd en met dit nieuwe systeem... Lees verder

maandag 6 juli 2015

19.00 - 21.00 In Bronovo wordt op 6 juli een voorlichtingsavond gehouden voor aanstaande ouders. Op deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken bij een bevalling in ons ziekenhuis. Lees verder

maandag 3 augustus 2015

19.00 - 21.00 In Bronovo wordt op 3 augustus een voorlichtingsavond gehouden voor aanstaande ouders. Op deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken bij een bevalling in ons ziekenhuis. Lees verder