Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61262935.
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2015 en zijn van toepassing op alle daarna afgesloten behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomsten tussen het Ziekenhuis en de Patiënt (zie Art. 1 Definities, Algemene Voorwaarden).

Algemene Voorwaarden in het Engels, Frans en Turks:

De Algemene Voorwaarden zijn op schrift in de Nederlandse en Engelse taal gratis verkrijgbaar bij de Receptie en het Bureau Patiëntenvoorlichting in Bronovo.