U bevindt zich hier: Bronovo / Patiënten en bezoekers / Patiëntenvoorlichting / Long - ingeklapte

Long - ingeklapte

De ingeklapte long
 
Inleiding
U bent opgenomen omdat u een ingeklapte long (pneumothorax) heeft.
Met deze folder willen wij u meer duidelijkheid geven over het ziektebeeld, de symptomen, de oorzaken en de behandeling. Ook geven wij u enkele tips voor na het ontslag.  

Wat is een klaplong?
In de borstholte (thorax) bevinden zich de longen. Deze worden omgeven door twee vliezen (de pleurabladen). Tussen deze bladen bevindt zich een luchtdichte ruimte; de pleuraholte. In deze pleuraholte heerst een vacuüm. Hierdoor blijven de pleurabladen tegen elkaar aan zitten waardoor de longen ontplooid blijven.  

Bij een klaplong is er door een lekje in één van de pleurabladen lucht in de pleuraholte gekomen. De long klapt nu voor een gedeelte in elkaar. Dit heet "pneumothorax". Dit lekje ontstaat meestal bij een zwakke plek in de long, vaak in het bovenste gedeelte van de long.  

Oorzaken
Een klaplong ontstaat meestal spontaan. Er is geen duidelijk aanwijsbare reden. Wel is bekend dat een klaplong relatief vaak voorkomt bij jonge mannen - en in mindere mate bij vrouwen - met een lang, slank postuur in de leeftijd van 17 - 40 jaar.  Een risicofactor voor het ontstaan is roken. Een klaplong kan ook ontstaan na een ongeval of in geval van oudere longpatiënten door verzwakte longen.  

Symptomen
De klaplong kan bij u een lichte tot hevig stekende pijn in de borst veroorzaken. Ook hebt u het gevoel niet goed door te kunnen ademen. U kunt pijn hebben in de schouders, borst, rug en buik. Het is mogelijk dat u last heeft van een droge hoest.  

Diagnostiek
Om te kunnen constateren waar de lucht zich bevindt en hoe groot het ingeklapte gedeelte is, verricht de arts een aantal handelingen bij u:

  • Bekloppen: Op de plaats waar de lucht zich tussen de pleurabladen bevindt zal bij u een hol/leeg geluid te horen zijn.
  • Beluisteren: Met de stethoscoop beluistert de arts uw borst. Aan de kant waar de klaplong is, zal het ademhalingsgeluid verzwakt zijn of geheel ontbreken.
  • Röntgenfoto: Om het vermoeden te bevestigen laat de arts een röntgenfoto van uw borstkas laten maken. Op de foto is de lucht tussen de pleurabladen meestal duidelijk te zien.
  • Bloedonderzoek: Eventueel wordt aanvullend ook bloed afgenomen uit de slagader in uw pols of lies. Op deze plaats is de slagader goed te voelen en te bereiken. Met het bloedonderzoek kan bepaald worden of er voldoende zuurstof wordt opgenomen.

Behandeling
Afhankelijk van de hoeveelheid lucht tussen de pleurabladen zal de arts de behandeling bepalen.

  • Bij een relatief kleine klaplong zal de arts meestal besluiten er (eerst) niets aan te doen en het goed in de gaten houden. De lucht tussen de pleurabladen is zo gering dat de ontstane situatie vanzelf genezen.
  • Bij een grotere klaplong zal de arts besluiten om u te behandelen met een thoraxdrainage.  

Nadat er eerst verdoofd is, wordt er een slangetje (drain) in uw borstholte gebracht. Hiermee wordt de lucht naar buiten gezogen. Dit geeft de long weer de mogelijkheid om zich te ontplooien (zie folder "Thoraxdrainage").  

Bedrust: Voor de behandeling van de klaplong moet u een aantal dagen bedrust houden. Met bedrust kan worden voorkomen dat het defect groter wordt en de problemen vergroten. Ook zal bedrust het genezingsproces versnellen. De arts kan besluiten dat u alleen uw bed uit mag voor toiletbezoek. Dit is afhankelijk van uw situatie. Röntgenfoto: Er zal regelmatig een röntgenfoto gemaakt worden om de situatie van de klaplong te bekijken.  

Ontslag
Als de long weer helemaal "aanligt" (ontplooit is) wordt het slangetje uit uw borstkas verwijdert en als alles goed gaat zal de arts besluiten dat u naar huis mag. Er wordt met u een afspraak gemaakt.  
Wel zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

  • Doe de eerste weken rustig aan;
  • Vermijd tillen en strekken;
  • Hoest en pers voorzichtig;
  • Vermijd grote drukverschillen (zoals vliegen en diepzeeduiken).  

Er is altijd een kans van 30% tot 40% op een herhaling. Ook bij herhaling is de oorzaak niet met zekerheid te achterhalen. Een eerder defect blijft een zwakke plek. Bij herhaling van de klaplong of als deze niet goed geneest (zodat het slangetje langdurig in de borstholte aanwezig moet blijven), wordt vaak besloten om tot een operatieve ingreep over te gaan. In dat geval zal uw arts u hiervan uiteraard verdere informatie geven.  

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of één van de verpleegkundigen op de afdeling.