U bevindt zich hier: Bronovo / Patiënten en bezoekers / Patiëntenvoorlichting / Hartklepoperatie

Hartklepoperatie

Inleiding
In overleg met uw cardioloog is besloten om een hartklepoperatie bij u te laten uitvoeren. Deze operatie wordt niet in Bronovo verricht. In de meeste gevallen wordt u verwezen naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam of naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

In deze folder kunt u in het kort lezen wat een hartklepoperatie inhoudt en hoe deze via Bronovo is geregeld. In de brochure ’Hartklepaandoening’ van de Nederlandse Hartstichting, wordt uitgebreider ingegaan op de hartklepoperatie. Deze is verkrijgbaar bij Bureau Voorlichting in de Centrale Hal.

Wat is een hartklepoperatie?
Bij ernstige afwijkingen, of wanneer de toestand van het hart en de kleppen achteruit gaat, kunt u zich aan de afwijkende klep laten opereren. Meestal vindt er een ‘open methode’ plaats (open-hart-operatie). Hierbij opent de chirurg uw borstbeen om bij het hart te kunnen komen. De bloedcirculatie en zuurstofvoorziening vinden plaats met behulp van de ‘hart-longmachine’.
Het lichaam wordt gekoeld waardoor het minder zuurstof nodig heeft. Om goed bij de te opereren klep te komen wordt het hart stil gelegd. Pas dan neemt de hartchirurg vaak de definitieve beslissing welk type hartklepoperatie hij gaat uitvoeren. De operatie is òf een reparatie van de afwijkende klep òf het vervangen daarvan. 

Voorbereiding
Bereidt u zich er op voor dat u na de operatie een periode krijgt, waarin u misschien niet goed voor uzelf kunt zorgen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld een beroep te doen op een organisatie voor thuiszorg bij u in de buurt. Thuiszorg vraagt u voor de ziekenhuisopname aan bij de huisarts of tijdens de ziekenhuisopname.
U wordt ongeveer één week van tevoren thuis gebeld door het ziekenhuis waar u wordt geopereerd voor een opnamedatum. Zorgt u ervoor dat u permanent telefonisch bereikbaar bent.

Als u nog rookt, probeer dan te stoppen met roken om zo de risico’s na de operatie te verkleinen. U kunt bij het stoppen met roken professionele hulp krijgen bij STIVORO (www.stivoro.nl)

Ruim voor de opname moet u ook een bezoek brengen aan de tandarts of de kaakchirurg om uw gebit en tandvlees op ontstekingen te laten onderzoeken.  

De opname
Als u thuis wacht op de opname, krijgt u ongeveer één week van te voren van het ziekenhuis waar u wordt geopereerd, bericht wanneer de opname plaatsvindt. U kunt dan direct naar het desbetreffende ziekenhuis.

Als u bent opgenomen in Bronovo, wordt u in principe één dag voor de operatie met een ambulance naar het desbetreffende ziekenhuis gebracht. Het is mogelijk om uw partner/begeleider (maximaal 1 persoon en alleen bij de heenreis) mee te laten rijden.

In het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt, heeft u gesprekken met verschillende medewerkers:

  • Een verpleegkundige die een opname gesprek met u voert en nog enkele onderzoeken doet (vitale functies controleren: gewicht, pols, bloeddruk, een ECG).
  • Een arts-assistent voert een medisch opnamegesprek met u en doet een algemeen lichamelijke onderzoek.
  • De hartchirurg die u zal opereren komt een dag voor de operatie langs en geeft u informatie over de operatie en biedt u de gelegenheid om vragen te stellen.
  • De fysiotherapeut geeft u ademhalings- en hoestinstructies voor na de operatie.
  • De anesthesioloog vertelt u over de narcose die u tijdens de operatie ondergaat.  

Risico’s en complicaties
Iedere operatie brengt risico’s met zich mee. U loopt echter ook risico’s als u zich niet laat opereren. Mogelijke complicatie van een hartklepoperatie zijn:

  • Bloeding;
  • Infectie;
  • Hart-of herseninfarct;
  • Hartritmestoornissen.

In het kort de gang van zaken na de operatie
De operatie duurt meestal tussen de drie en vijf uur. Na de operatie ligt u meestal één of twee dagen op de Intensive Care, afhankelijk van de situatie.
Als alles naar wens verloopt, gaat u daarna naar de verpleegafdeling. Na ongeveer vijf tot zeven dagen wordt u met een ambulance weer overgeplaatst naar Bronovo. U kunt in ons ziekenhuis revalideren. Dit duurt ongeveer een week. Daarna kunt u naar huis met thuiszorg of naar een verzorgingstehuis voor een korte opname.

Tijdens de ziekenhuisopname wordt u, in overleg met de begeleidende fysiotherapeut, aangemeld voor het poliklinisch hartrevalidatieprogramma na ontslag bij Voor hartrevalidatie kunt u terecht bij Capri-Bronovo Hartrevalidatie, tel: (070) 314 30 30. Bij deze revalidatie helpt een multidisciplinair team u om uw herstel te bevorderen en om de draad van het leven weer makkelijker op te pakken. De intake voor het hartrevalidatieprogramma zal in principe binnen vier weken na ontslag plaatsvinden .

Weer thuis

Na de operatie bent u verzwakt en vatbaarder voor infecties, kou, verkoudheid en griep. Het advies luidt meestal dat u de eerste weken binnen blijft en contacten met ziekten (vooral kinderen) vermijdt. Vaak hebben mensen na een hartklepoperatie nog maandenlang last van snel optredende moeheid. Het hele lichaam moet nog wennen en zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

Tot slot
Als u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet deze te stellen aan uw behandelend specialist of aan een medewerker van de polikliniek Cardiologie.
Het telefoonnummer van de polikliniek is 070 - 312 43 75, bereikbaar iedere werkdag van van 09.00 - 12.00 uur.  

LUMC
Bezoekadres:
Het Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden  

Postadres: LUMC
Afdeling Thoraxchirurgie J9 LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden  

Algemeen telefoonnummer: 071 - 526 91 11
Verpleegafdeling Thoraxchirurgie: 070 - 526 26 24
Intensive Care Thoraxchirurgie: 071 - 526 23 46
Internet: www.lumc.nl

Bezoek:
Bezoektijden Intensive Care:

Om 10.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur.
Op de dag van de operatie ook om 22.00 uur.
De bezoektijden op de Intensive Care bedragen hoogstens 10 minuten.

Bezoektijden verpleegafdeling:
Van 14.15 - 15.00 uur en van 18.30 - 19.00 uur.
Maximaal twee bezoekers per patiënt.

OLVG
Bezoekadres: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

Postadres: Het OLVG
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam

Algemeen telefoonnummer: 020 - 599 91 11
Verpleegafdeling cardio-thoracale chirurgie: 020 - 599 24 03
Intensive Care Unit: 020 - 599 30 07
Internet: www.olvg.nl

Bezoek:
Bezoektijden Intensive Care:

Van 14.00 - 14.30 uur en van 19.30 -  20.00 uur.

Verpleegafdeling:
Van 15.30 - 16.30 uur en van 18.30 - 20.00 uur.
Maximaal twee bezoekers per patiënt.