U bevindt zich hier: Bronovo / Patiënten en bezoekers / Patiëntenvoorlichting / Beroerte -...

Beroerte - autorijden, na een


Autorijden na een beroerte  

Inleiding
Het rijbewijs is voor veel mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Als u een beroerte heeft doorgemaakt, vraagt u zich mogelijk af of u nog mag autorijden. Na een beroerte (CVA, herseninfarct of -bloeding) mag u in ieder geval twee tot vier weken niet autorijden.

In deze folder geven wij u in het kort informatie over de regelingen die gelden voor een beroerte en autorijden. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie overlegt u met een arts, of het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR).

Procedure via het CBR

  • Zes weken na de beroerte kunt u een ‘Eigen verklaring’ invullen. Dit formulier dient u zelf aan te vragen, tegen kosten, bij de gemeente of bij het CBR. Daarin geeft u aan dat u een neurologische aandoening heeft (doorgemaakt). Een neuroloog moet op dit formulier een aantekening maken van de datum van de beroerte, de aard en de ernst ervan.
  • De Eigen verklaring stuurt u ingevuld met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het CBR.
  • Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijvaardigheid.
  • Daarna krijgt u bericht van het CBR of u weer mag rijden of dat u nog een aanvullende rijtest moet doen.
  • Houdt u er wel rekening mee dat de procedure bij het CBR maximaal vier maanden kan duren.

Waar haal ik een ‘Eigen verklaring’?
Een ‘Eigen verklaring’ is te koop bij de gemeente in uw woonplaats of bij het CBR. 

Wanneer mag u autorijden na een beroerte?
Groep 1: Particuliere automobilisten
Bestuurders van personenauto’s en motoren mogen na een beroerte twee weken lang hun voertuig niet besturen. Om daarna weer achter het stuur te mogen is een verklaring (specialistisch rapport) nodig van de neuroloog of revalidatiearts.
Wanneer in die verklaring (nog) sprake is van functiestoornissen, is een rijtest noodzakelijk. Daaruit volgt een advies en mogelijk technische aanpassingen aan uw auto. Wanneer u daarna weer toestemming krijgt om te rijden, beperkt deze toestemming zich tot privé-gebruik. Als u na twee weken nog wel functiestoornissen heeft, wordt u drie maanden ongeschikt voor rijbewijzen geacht. Na deze drie maanden is een specialistisch rapport, opgesteld door een neuroloog of een revalidatiearts, vereist. Bij een positieve rijtest is de maximale geschiktheidstermijn vijf jaar.

Groep 2: Beroepsmatige automobilisten
Wie beroepschauffeur is van een auto, vrachtauto of bus mag na een beroerte vier weken lang geen beroepsmatig gebruik maken van dit voertuig. Na die termijn is een specialistisch rapport, opgesteld door een neuroloog of een revalidatiearts, vereist. U kunt weer geschikt worden verklaard als uit het specialistische rapport blijkt dat er geen met de rijgeschiktheid interfererende lichamelijke of geestelijke functiestoornissen zijn. De maximale geschiktheidtermijn is drie jaar.

Melding
Het is uw eigen verantwoordelijkheid het CBR te melden dat u een beroerte hebt gehad.

Autorijden na een TIA
Bestuurders van personenauto’s en motoren mogen na een TIA wel blijven rijden. Na een TIA bent u echter ongeschikt om beroepsmatig te rijden. Dat geldt voor taxichauffeurs, voor chauffeurs van busjes voor personenvervoer, maar ook voor het geven van rijles. Dit geldt voor een periode van vier weken, totdat u bij de neuroloog bent geweest en een verklaring heeft meegekregen dat de TIA volledig is hersteld. Ook hier geldt een maximale geschiktheidstermijn van drie jaar.

Wat betekent dit voor u?
In het kort samengevat geldt voor u het volgende:

  • Koop een ‘Eigen verklaring’ bij de gemeente en vul deze in, aangevuld met een verklaring van een arts (neuroloog, revalidatiearts) over de aard en ernst van uw CVA.
  • Stuur de ‘Eigen verklaring’ met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het CBR.
  • U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.
  • Het is mogelijk dat een aanvullende rijtest nodig is.
  • Elke persoon is anders. De beoordeling van uw rijvaardigheid hangt van uw persoonlijke situatie af.

Vragen?
Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden, dan kunt u voor meer informatie terecht bij uw behandeld arts of het CBR.

CBR Hoofdkantoor
Sir Winston Churchilllaan 297
2288 DC Rijswijk Zh
Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk Zh  
Tel. 0900 – 0210 (10 ct per minuut)
www.cbr.nl