maandag 12 december 2016

19.00 - 21.00 In Bronovo wordt op 12 december een voorlichtingsavond gehouden voor aanstaande ouders. Op deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken bij een bevalling in ons ziekenhuis. Lees verder

woensdag 14 december 2016

09.30 - 11.30 In MCH Antoniushove vindt iedere tweede woensdagochtend van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, een contactochtend plaats voor patiënten die behandeld zijn, of nog steeds behandeld worden, wegens borstkanker. De bijeenkomst kan ook bezocht worden door patiënten die niet in MCH Antoniushove behandeld zijn. Lees verder